Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Independency of Internal Auditors in Turkish Banking Sector)

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2018

28 Pages Posted: 17 Dec 2018

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Özer Depren

Yildiz Technical University; Yapi Kredi Bank A.S.

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department

Date Written: August 15, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışma iç denetçilerin uygulamada bağımsızlıklarının değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Belirtilen amaca ulaşılabilmesi için iç kontrol ve iç denetim bölümlerinde görev yapan personellere yönelik anket çalışması yapılmıştır. Uygulamada geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi için faktör analizinin ardından regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilgili belgelere ve kişilere ulaşma haricindeki tüm alanlarda denetçi bağımsızlığını sınırlayan hususlar bulunmaktadır. Düzenlemelere tam uyum sağlanması ve denetçilerin çalışmalarından fayda sağlanabilmesi için belirtilen sınırlamalara ilişkin bankaların düzeltici aksiyonlar alması yerinde olacaktır. Bu bağlamda çalışmada tespit edilen hususlar bankalara yol gösterici olacaktır. Türkiye’de iç denetçilerin bağımsızlığına yapılan bu çalışma öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: This paper is prepared to make an evaluation about independence of bank auditors in practice. In order to reach the stated aim, a research is made with employees who work in internal control and internal audit departments. Factor regression model was performed in order to determine areas to be improved. According to result of analysis, there are some restrictions regarding internal auditors’ independency concentrated on all related areas except reaching required documents and related staff. To compliance with regulations fully and benefit from auditors’ work, it is appropriate that banks should take corrective actions about restrictions. In this context, issues stated in our study will guide bank about characteristics. This paper has pioneer characteristics in terms of independency of internal auditors in Turkey.

Keywords: Bankacılık, İç Denetçilerin Bağımsızlığı, Faktör Analizi, Regresyon Analizi, Türkiye

JEL Classification: C42, C49, G21, M42

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Depren, Özer and Depren, Serpil Kilic, Türk Bankacılık Sektöründe İç Denetçilerin Bağımsızlığı Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Independency of Internal Auditors in Turkish Banking Sector) (August 15, 2018). Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3290570

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Özer Depren

Yildiz Technical University ( email )

Davutpasa Mh., Esenler
Besiktas, Istanbul 80750
Turkey

Yapi Kredi Bank A.S. ( email )

Istanbul
Turkey

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department ( email )

Istanbul, 34349
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
205
PlumX Metrics