הגנה על הפרטיות בעיר הדיגיטלית
Protecting Privacy in the Digital City

Michael Birnhack, Privacy in the Digital City, in The Digital City: Planning, Technology, Privacy and Inequality 56-85 (Tali Hatuka ed., 2018)

16 Pages Posted: 18 Dec 2018 Last revised: 28 Jun 2021

See all articles by Michael Birnhack

Michael Birnhack

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: November 27, 2018

Abstract

תקציר בעברית: לתהליך העיור שמור מקום של כבוד—גם אם שנוי במחלוקת—בעלייתה של הזכות לפרטיות במאה ה-19 בחברה המערבית. המעבר לעיר הגדולה הביא לאנונימיות ולריחוק בין התושבים, או אם תרצו—לפרטיות. בעקבות זאת, התעוררו צרכים שלטוניים חדשים של פיקוח ושל הבירוקרטיה השלטונית. התוצאה היא, שבד בבד עם יצירת האפשרות החדשה לפרטיות בעיר, באה גם תגובה של הגברת הבקרה, השליטה והמעקב מצד השלטון, שמשמעותם היא צמצום הפרטיות. כך, אנחנו רואים שבין השלטון לבין תושבי העיר מתנהל משא ומתן נמשך על גבולות הפרטיות. בהכללה, בין העיר לבין הפרטיות יש יחסים מורכבים ודינמיים, תלות מצד אחד, ומאבק מצד שני: הפרטיות זקוקה לעיר, והעיר זקוקה לפרטיות ובו-זמנית להגבלת הפרטיות.

פרק זה בוחן את היבטי הפרטיות שמתעוררים כאשר הערים שלנו הופכות ל"חכמות", מתוך כוונה לזהות את האתגרים ולהציע פתרונות. חלק א יציג בתמציתיות את המסגרת הכללית של הזכות לפרטיות, את משמעותה ואת היקפה, ואת המישורים השונים שבו היא פועלת: ביחסי המדינה והאזרח, ביחסי השוק והצרכן, ובין אזרחים לבין עצמם. נציג את המסגרת המשפטית הכללית של הזכות לפרטיות, על השינויים שמתחוללים בה בעת הזו. חלק ב יתכנס לסוגיה של הפרטיות בעיר החכמה. המצבים שמתעוררים בעיר החכמה מדגישים את השילוב, או הקריסה, של המישורים הנפרדים האלה זה לתוך זה, כאשר המידע שנאסף על התושבים יכול לעבור מגורמים שלטוניים לגורמים פרטיים, בתוך או מחוץ לעיר. נציג את סוגי השאלות שמתעוררים, ונמחיש בכמה הקשרים כמו תשתיות חכמות, מצלמות אבטחה/מעקב, כרטיסי תושב, רשתות אינטרנט אלחוטי ועוד. חלק ג יציג וינתח ממצאים מהראיונות שערכנו עם גורמים ברשויות מקומיות שונות בישראל, נציגי השלטון המרכזי, ויועצים פרטיים שונים. חלק ד מוקדש להמלצות שונות לניהול הפרטיות של התושבים בעיר החכמה.

הפרק זה הוא חלק מדוח רחב יותר על העיר בעידן הדיגיטלי, פרי מחקר רב-תחומי, במימון המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר על שם בלווטניק.

English Abstract: Urbanization has contributed to the rise of privacy during the Nineteenth Century in western cultures. Urbanization brought with it anonymity and a growing distance between residents, or in other words, increased privacy. The new situation required new methods of control by the municipal administration. Thus, privacy came hand in hand with surveillance. We witness an ongoing negotiation between the city and its residents regarding the boundaries of privacy.

This chapter, part of a broader project on the Digital City, examines the privacy aspects that arise when our cities become “smart”, with the intention of identifying challenges and pointing to some solutions. I begin with a broad overview of the right to privacy, continue with identifying the collapse of different legal contexts in the smart city: governmental data flows from the city to private entities, within or out of the city and vice versa. We illustrate this with the case of surveillance CCTV systems, municipal cards, and public WiFi. We analyze interviews conducted with officials in Israeli municipalities, central government and private consultants.

Keywords: privacy, smart cities, urbanization

Suggested Citation

Birnhack, Michael D., הגנה על הפרטיות בעיר הדיגיטלית
Protecting Privacy in the Digital City (November 27, 2018). Michael Birnhack, Privacy in the Digital City, in The Digital City: Planning, Technology, Privacy and Inequality 56-85 (Tali Hatuka ed., 2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3291383 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3291383

Michael D. Birnhack (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
+972-3-640-6623 (Phone)

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
302
Abstract Views
1,500
Rank
181,940
PlumX Metrics