Yolsuzluk, Ekonomik Aktörler ve Büyüme (Corruption, Economic Actors and Growth)

İktisat ve Ekonomi Dergisi, Ocak 2015, Sayı: 51 [Economy and Society Magazine, January 2015, Issue 51]

5 Pages Posted: 29 Dec 2018

See all articles by Gonenc Gurkaynak

Gonenc Gurkaynak

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law

Olgu Kama

Norton Rose Fulbright LLP

Date Written: Ocak 2015

Abstract

Turkish Abstract: Devletlerin temel görevleri arasında kendi içlerindeki farklılık ve çeşitliliklere rağmen, tüm ekonomik oyunculara eşit pazar şartları ve imkânları sağlanması bulunmaktadır. Bu görevler yerine getirilirken şeffaflık ve hesap verebilirlik ile temiz davranış ilkelerinin güçlendirilmesine çalışılmalıdır. Zira temiz davranışın karşısında duran yolsuzluk, her türü ile hedeflenen büyümeyi ıskalayacak şekilde saptıracak güce sahiptir. Ekonomik büyümenin bu unsurların varlığı ya da eksikliği durumunda nasıl etkileneceği ve değişeceği, bu çalışmanın konusunu oluşturacaktır.

English Abstract: Despite of the diversity and variety among economic players in a given market, providing equal market conditions and opportunities are among fundamental duties of a state. In carrying out these duties, the state should aim to reinforce the principles of transparency and accountability as well as “clean conduct”, since corruption (in its every form) stands against clean conduct and has the power to distort the targeted growth levels. In this regard, this article will concern how economic growth would be affected and changed by the abundance or deficiency of these constituents.

Keywords: yolsuzluk, temiz davranış, ekonomik büyüme, şeffaflık,corruption, clean conduct, economic growth, transparency

JEL Classification: K42

Suggested Citation

Gurkaynak, Gonenc and Kama, Olgu, Yolsuzluk, Ekonomik Aktörler ve Büyüme (Corruption, Economic Actors and Growth) (Ocak 2015). İktisat ve Ekonomi Dergisi, Ocak 2015, Sayı: 51 [Economy and Society Magazine, January 2015, Issue 51], Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3295770

Gonenc Gurkaynak (Contact Author)

ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law ( email )

Çitlenbik Sokak No:12
Yıldız Mahallesi
Istanbul, Beşiktaş 34349
Turkey

Olgu Kama

Norton Rose Fulbright LLP ( email )

United States

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
114
PlumX Metrics