Elektron ticarətin Azərbaycanda inkişaf perspektivləri (Perspectives of E-Commerce Development in Azerbaijan)

1st International Science and Engineering Conference in Baku, Azerbaijan 29 – 30 November 2018 Venue: Baku Engineering University

7 Pages Posted: 30 Dec 2018

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Khayala Ibrahimova

Baku Engineering University

Date Written: November 2018

Abstract

Azerbaijani Abstract: İnternet kəlimə olaraq iki və daha çox kompüterin bir-biri ilə bağlanması nəticəsində meydana çıxan şəbəkə deməkdir.Sürətlə inkişaaf edən internet texnologiyaları və internet fiziki şəxslər (müştərilər), biznes və ticarət tərəfdaşları arasında qarşılıqlı əlaqə yaradır, alıcıya öz evini tərk etmədən elektronik mühitdə alış veriş etmək imkanı verir. Xüsusilә qәrb ölkәlәri, Amerika vә Yaponiyada geniş tәtbiq olunan e-ticarәt getdikcә Azәrbaycanda da geniş yayılmağa başlamışdır. E- ticarәt hәr cür malın vә xidmәtin kompüter texnologiyası, elektron rabitә kanalları vә müvafiq texnologiyalardan istifadә edilәrәk alınıb-satılmasıdır.

English Abstract: The Internet is a network that occurs as a result of connecting two or more computers together. Rapidly developing Internet technologies and the Internet create a relationship between individuals (customers), business and trading partners, allowing the buyer to shop electronically without leaving his/her home. Especially in the countries of the Black Sea, America and Japan, e-commerce, which is widely used, has become widespread in Azerbaijan. E-commerce is the purchase and sale of all types of goods and services by computer technology, electronic communication channels and related technologies.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: elektron ticarət, elektron biznes, internet, Azərbaycan iqtisadiyyatı, e-Commerce, Internet, Azerbaijan Economy

JEL Classification: M31, O33, F18

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Ibrahimova, Khayala, Elektron ticarətin Azərbaycanda inkişaf perspektivləri (Perspectives of E-Commerce Development in Azerbaijan) (November 2018). 1st International Science and Engineering Conference in Baku, Azerbaijan 29 – 30 November 2018 Venue: Baku Engineering University, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3299851 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299851

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Khayala Ibrahimova (Contact Author)

Baku Engineering University ( email )

Hasan Aliyev str. 120
Khirdalan, Baku AZ 0101
Azerbaijan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
115
Abstract Views
249
rank
260,246
PlumX Metrics