Azərbaycan timsalında innovasiyanin iqtisadi inkişafa təsiri. (The Impact of Innovation on Economic Development in Keys of Azerbaijan)

October 2018 Conference: The Sustainable Development of Economy and Administration: problems and perspectives International Conference Baku 2018 At: Baku Engineering University

9 Pages Posted: 30 Dec 2018

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Khayala Ibrahimova

Baku Engineering University

Date Written: October 2018

Abstract

Azerbaijani Abstract: İqtisadiyyatın inkişafı və ölkələrin bu sahədə irəliləyişləri yüzillərdən bəri iqtisadçıların tədqiqərində yer almaqdadır. Bir cəmiyyətin iqtisadi baxımdan güclü olması onun rəqabət gücünə bağlıdır. Rəqabət gücünü artıran ən önəmli vasitə isə innovasiyadır. Çünki innovasiya məhsuldarlığı artırır. Bu səbəblə innovasiya ölkələr üçün iqtisadi inkişafın və rifahının yüksəlişinin açarıdır. Halhazırda innovasiya əsaslı iqtisadiyyat dövrün ən dinamik və gəlirli istiqamətlərindən sayılır. İnnovasiya termin olaraq yeni ideyalarla elm və texnikanı inkişaf etdirib istehsal sahələrinə tətbiq etmək, gəliri artırıb, işsizliyi aradan qaldırmaq və iqtisadi vəziyyəti inkişaf etdirmək deməkdir. İnnovasiyanı fərqli edən xüsusiyyətlər isə onun elmi- texniki naliyyətlərdən geniş istifadə etməsinə, yeni texnologiyanın tətbiqinə, istehsal edilən məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına və beləliklə də, iqtisadi artımın əldə edilməsinə yönəldilmiş olmasıdır

English Abstract: The impact of innovation on economic development in keys of Azerbaijan The economists matter enormously for the development of economy and countries to improve in the mainstream approach by centuries. İn real sense, the economic capacity enables the community to get the further development. The innovations are essential to push boundaries in the economic strength in order to develop the truly unique. That is because İnnovation is used As a means of productivity. Meanwhile, innovation is the main access for, the countries to develop their economics, the cost of living. Nowadays, the economy involved in the innovation is, concerned as one of the most profıtable and dynamic process. İnnovation is defined as a term to make better education and economy by means of up to date ideas, to reinforce the profit, to relieve the unemployment and to get the economic growth. İnnovation defers ultimately as it tends to focus on the education and technology achievements excessıvely, to supply the contemporary technology on use as a main tool to improve the quality standards of the newly produced products and furthermore, in order to obtain the economic growth.

Note: Downloadable document is available in Azerbaijani.

Keywords: innovasiya, iqtisadi inkişaf, texnlologiya, sahibkarlıq, texnopark, innovation, economic development, technology, entrepreneurship, technopark

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Ibrahimova, Khayala, Azərbaycan timsalında innovasiyanin iqtisadi inkişafa təsiri. (The Impact of Innovation on Economic Development in Keys of Azerbaijan) (October 2018). October 2018 Conference: The Sustainable Development of Economy and Administration: problems and perspectives International Conference Baku 2018 At: Baku Engineering University, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3299860 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299860

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Khayala Ibrahimova (Contact Author)

Baku Engineering University ( email )

Hasan Aliyev str. 120
Khirdalan, Baku AZ 0101
Azerbaijan

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
175
Abstract Views
393
rank
235,190
PlumX Metrics