גניבה המבוצעת על רקע הצורך להשיג אמצעי קיום בסיסיים
Stealing Out of an Immediate and Essential Need

המשפט ברשת: זכויות האדם, מבזקי הארות פסיקה 85, בעמ' 4, 2018

15 Pages Posted: 4 Jan 2019

See all articles by Yaniv Vaki

Yaniv Vaki

College of Management Law School

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: December 20, 2018

Abstract

תקציר בעברית: מהו יחסו של המשפט הפלילי הישראלי לעבירות – בעיקר לעבירות רכוש – המבוצעות על רקע הצורך של העושה להשיג אמצעי מחייה בסיסיים כגון אוכל? שאלה זו מעוררת סוגיות עקרוניות על תכליתו של המשפט הפלילי ועל גבולותיו. אף שרעב או מצוקה אינם כשלעצמם טענות הגנה עצמאיות, תנאים של רעב או מצוקה יכולים, במקרים מסוימים, להיות רלוונטיים לצורך גיבושן של דוקטרינות מוכרות במשפט הפלילי, שמכוחן ניתן למנוע העמדה לדין, לשלול אחריות או להקל בעונש. לדיון בדוקטרינות אלו מוקדשת רשימה זו.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Vaki, Yaniv and Rabin, Yoram, גניבה המבוצעת על רקע הצורך להשיג אמצעי קיום בסיסיים
Stealing Out of an Immediate and Essential Need (December 20, 2018). המשפט ברשת: זכויות האדם, מבזקי הארות פסיקה 85, בעמ' 4, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3305322

Yaniv Vaki

College of Management Law School ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
130
Abstract Views
455
Rank
372,074
PlumX Metrics