Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw (The Impact of Differences in ROE Ratio Calculation Formulas On the Assessment of Enterprises’ Profitability)

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (92), 37–44

8 Pages Posted: 4 Nov 2019

Date Written: January 19, 2018

Abstract

Polish Abstract: Cel – Zwrócenie uwagi na możliwość liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) na różne sposoby i związane z tym konsekwencje dla wyników analizy finansowej.

Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań finansowych spółek oraz raportów biegłych rewidentów, statystyka opisowa, studium przypadku.

Wynik – Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazuje, że w praktyce wskaźnik ROE jest liczony różnymi metodami, co należy uwzględnić we wnioskach z analizy finansowej. W zależności od sposobu liczenia wskaźnika, rankingi spółek mogą zawierać różne podmioty, formuła obliczeniowa może mieć również wpływ na to, czy wskaźnik ROE z okresu na okres rośnie, czy maleje.

Oryginalność/wartość – W artykule, na przykładach ogólnie znanych przedsiębiorstw, zilustrowano konsekwencje braku jednej ogólnie obowiązującej formuły liczenia wskaźnika rentowności kapitału własnego. Artykuł może stać się argumentem w dyskusji o potrzebie ujednolicenia listy wskaźników i sposobów, w jaki powinna być ustalana ich wartość.

English Abstract: Purpose – The purpose of this paper is to pay attention to the calculation possibility of return on equity in different ways, and its impact on financial analysis results. Design/methodology/approach – Literature analysis of the subject, companies’ financial reports analysis as well as statutory auditors reports, descriptive statistics.

Findings – The conducted study indicates that in practice the ROE ratio is calculated through various methods, which should be included in the conclusions of the financial analysis. Depending on the method company rankings may contain different entities, the calculation formula may also have an impact on whether the ROE ratio from period to period increases or decreases.

Individuality/value – The consequences of the lack of a generally applicable formula of ROE counting are illustrated on basis of generally known companies. The article can become an argument in the discussion about the need to standardize the list of indicators and ways in which their value is to be determined.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: profitability ratios, return on equity, ROE, financial analysis

JEL Classification: G39

Suggested Citation

Cegłowski, Bartłomiej, Wpływ różnic w formułach obliczeniowych ROE na ocenę rentowności przedsiębiorstw (The Impact of Differences in ROE Ratio Calculation Formulas On the Assessment of Enterprises’ Profitability) (January 19, 2018). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (92), 37–44, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3306957

Bartłomiej Cegłowski (Contact Author)

Kozminski University ( email )

ul. Jagiellonska 57/59
Warsaw, 03-303
Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
72
Abstract Views
362
Rank
531,952
PlumX Metrics