Vergi Gelirlerinin Tahminlenmesine Yönelik Ekonometrik Model (Econometric Model for Forecasting Tax Revenues)

VERGİ DÜNYASI, YIL 38, SAYI 449, OCAK 2019

10 Pages Posted: 24 Jan 2019

See all articles by Engin Yilmaz

Engin Yilmaz

Turkish Tax Inspection Board

Date Written: January 2, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Vergi gelirleri, Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. Vergi gelirleri güçlü bir ekonominin en önemli göstergesidir. Ülkemizde yıllar itibariyle vergi gelirleri sürekli bir artış göstermiş ve 2018 yılı itibariyle vergi gelirlerinin tutarı milli gelirin %24’ü seviyesine ulaşmıştır. Kalkınma Bakanlığınca, Orta Vadeli Program/Orta Vadeli Mali Plan içerisinde gerçekleştirilen vergi gelirleri tahminleri büyük sapmalar göstermektedir. Bu çalışma içerisinde öncelikle vergi gelirleri serisinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve yapısı incelenip, Kalkınma Bakanlığınca yapılan tahminlerin sonuçları detaylı olarak değerlendirilmiştir. Bu makale ARIMA metodunun sonuçlarının, devlet kurumlarının sonuçlarından daha iyi olduğunu göstermiştir.

English Abstract: The tax revenues are one of the most important revenues of the Turkish Economy. Tax revenues are best indicator of the sound economy. The amount of the tax revenues has increased continuously by years and the amount of the tax revenues has reached 24% of the Turkish national product. The forecasts are realized by Ministry of Development ( in Medium-Term Programme and Medium-Term Fiscal Plan) show great deviations from realized tax revenues. It is investigated the historical development and structure of the tax revenues and the results of the public’ tax forecasts are evaluated in detail. This article shows that ARIMA tax forecasts are better than public’ tax forecasts in Turkey.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Tax Revenues, Tax Forecasting, Forecasting Tax Revenues

JEL Classification: C1, C5, H20

Suggested Citation

Yilmaz, Engin, Vergi Gelirlerinin Tahminlenmesine Yönelik Ekonometrik Model (Econometric Model for Forecasting Tax Revenues) (January 2, 2019). VERGİ DÜNYASI, YIL 38, SAYI 449, OCAK 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3309301

Engin Yilmaz (Contact Author)

Turkish Tax Inspection Board ( email )

Cukur Ambar Mh
Ankara, Ankara 06100
Turkey
903122535151 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
86
Abstract Views
284
rank
417,228
PlumX Metrics