Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (Cross-Border Cooperation Between Poland and the Federal Republic of Germany in the Area of Internal Security)

Krakowskie Studia Międzynarodowe, 13(2), 93–104, XIII/2016

12 Pages Posted: 3 May 2019

See all articles by Karina Paulina Marczuk

Karina Paulina Marczuk

Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw

Date Written: 2016

Abstract

Polish Abstract: Tematem artykułu jest współpraca transgraniczna między Polską i RFN w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli na poziomie lokalnym, od momentu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 r. oraz wyzwania dla niej w czasach współczesnych. Współpraca transgraniczna jednym z kluczowych obszarów relacji Polski i Niemiec, została uwypuklona w postanowieniach traktatowych i rozwijana w kolejnych latach, które upłynęły od sygnowania traktatu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rysujące się nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa, wewnętrznego i zewnętrznego, zarówno państw, jak i jednostek terytorialnych, a także społeczności lokalnych sprawiają, że – choć udana – to jednak polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w obszarze bezpieczeństwa (zwłaszcza wewnętrznego) obfituje dziś w wyzwania, które skłaniają władze obu państw, jak również władze samorządowe do refleksji nad dalszym rozwojem obopólnej współpracy.

English Abstract: The article concerns the issue of cross-border cooperation between Poland and Germany in the field of internal security, so at the local level, since the signing of the Treaty between the Polish Republic and the Federal Republic of Germany on good neighbourliness and friendly cooperation of 17/06/1991 signed in Bonn. Furthermore, the challenges for the cross-border cooperation between two states were elaborated. It was assumed that the main challenges in the field of cross-border cooperation between Poland and Germany are related to providing internal security at the local community level.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki polsko-niemieckie, Społeczności lokalne, Polish-German cross-border cooperation, Internal security, Polish-German relations, Community

Suggested Citation

Marczuk, Karina Paulina, Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego (Cross-Border Cooperation Between Poland and the Federal Republic of Germany in the Area of Internal Security) (2016). Krakowskie Studia Międzynarodowe, 13(2), 93–104, XIII/2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3310249

Karina Paulina Marczuk (Contact Author)

Diplomacy and International Institutions Chair, Faculty of Political Science and International Relations, University of Warsaw ( email )

Warsaw
Poland

HOME PAGE: http://about.me/karinamarczuk

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
63
PlumX Metrics