А. Тойнбі та його універсалістське дослідження історії (A. Toynbee and his Universalist Study of History)

Traektoriâ Nauki, Vol. 4, No. 10, pp. 4001-4007, 2018, DOI: 10.22178/pos.39-5

7 Pages Posted: 15 Jan 2019

See all articles by Tetiana Danylova

Tetiana Danylova

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Valeriya Yudina

National Aviation University

Date Written: October 31, 2018

Abstract

Ukranian Abstract: Самобутню концепцію виникнення і взаємодії різних цивілізацій запропонував відомий британський історик, філософ історії, культуролог, соціолог А. Тойнбі. Його універсалістська філософія історії з поняттям історичних циклів підйому та занепаду цивілізацій, філософський ідеалізм і релігійний підтекст його аналізу викладені у дванадцятитомній роботі «Дослідження історії». У даній статті зроблено спробу проаналізувати цивілізаційну концепцію А. Тойнбі. У процесі дослідження було застосовано порівняльно-історичний метод, методологію філософської герменевтики, а також антропологічний інтегративний підхід. А. Тойнбі здійснив грандіозну спробу представити історію людства як послідовний ланцюг виникнення, зростання, занепаду, загибелі та нового виникнення цивілізацій, що викликало гостру дискусію і неоднозначність тлумачень. Сьогодні постмодерний світ ХХІ століття з його невизначеністю, темпоральністю, множинністю інтерпретацій вимагає нового розуміння творчості славетного британця, що потребує нових досліджень.

English Abstract: The famous British historian, philosopher of history, cultural studies researcher and sociologist A. Toynbee introduced his original concept of emergence and interaction of different civilizations. His universalist approach to philosophy of history, his notion of historical cycles of the rise and fall of civilizations, philosophical idealism and the religious subtext of his analysis are set out in the twelve-volume work “A Study of History”. This paper attempts to analyze the civilizational concept of A. Toynbee. In the course of the research, the comparative historical method, the methodology of philosophical hermeneutics, as well as the anthropological integrative approach were applied. A. Toynbee made a tremendous attempt to present the history of humankind as a chain of emergence, growth, decline, death, and the new emergence of civilizations. This theory has caused sharp debates and ambiguity of interpretations. Nowadays, the postmodern world of the 21st century with its uncertainty, temporality and plurality of interpretations requires a new understanding of Toynbee’s spiritual heritage, which needs new research.

Note: Downloadable document is in Ukranian.

Keywords: A. Toynbee; civilization; culture; historical process; mimesis; etherification

Suggested Citation

Danylova, Tetiana and Yudina, Valeriya, А. Тойнбі та його універсалістське дослідження історії (A. Toynbee and his Universalist Study of History) (October 31, 2018). Traektoriâ Nauki, Vol. 4, No. 10, pp. 4001-4007, 2018, DOI: 10.22178/pos.39-5, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3310495

Tetiana Danylova (Contact Author)

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine ( email )

Heroiv Oborony St, 15
Kyiv, 02000
Ukraine

Valeriya Yudina

National Aviation University ( email )

Prospect Cosmonaut Komarova 1,Ukraine,
Kyiv, 0305
Ukraine

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
4
Abstract Views
108
PlumX Metrics