Velkasubordinaatio Yrityksen konkurssissa (Debt Subordination in Corporate Liquidation)

Business Law Forum 2009, Lakimiesliiton Kustannus - Helsinki, Finland

61 Pages Posted: 29 Jan 2019

See all articles by Mika Lehtimäki

Mika Lehtimäki

University of Oxford - Faculty of Law

Date Written: February 2, 2009

Abstract

Finnish Abstract: Kirjan osiossa keskustellaan yritysten saatavien subordinaatiosta (alistamisesta) vertailevasti Suomen ja Englannin oikeuden nojalla. Velkasubordinaation tehokkuus riippuu siitä, tarkastellaanko tilannetta velallisen vai alistetun velkojan maksukyvyttömyystilanteessa. Sen lisäksi, se riippuu siitä, onko subordinaation muoto 'sopimussubordinaatio' vai 'tilityssubordinaatio' sekä siitä, tuleeko subordinaatio voimaan siitä sovittaessa vai myöhemmässä vaiheessa.

Osiossa argumentoidaan sen puolesta, että velkasubordinaatio on tehokas useimmissa tilanteissa niin Suomen kuin Englanninkin lain mukaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että subordinaation voimaantulo ei ole suoraan tai läheisesti liitoksissa subordinoidun velkojan omaan maksukyvyttömyystilanteeseen. Tämä edellyttää myös sitä, että velan suoritukset kyetään ohjaamaan konkurssierilliselle taholle tai muutoin siten, että varat eivät sekoitu subordinoidun velkojan varoihin, jolloin vähennetään riskiä suorituksen määrittelystä laittomaksi varojenjaoksi tai muutoin maksukyvyttömyyslainsäädännön tai takaisinsääntisäännösten vastaiseksi toimeksi.

English Abstract: The book section discusses (in Finnish) contracts concerning subordination of debt corporate debt claims, compared between Finnish and English law. The effectiveness of debt subordination depends on whether we are considering possible insolvency on the one hand of the debtor and on the other hand of the subordinated creditor. In addition, it depends on whether the form of subordination is a 'contractual subordination' or a 'turnover subordination' and whether the subordination takes effect initially or subsequently upon a trigger event.

The section argues that debt subordination is effective in most scenarios both under Finnish and English law. However, this requires that the triggering of the subordination is not directly or closely connected to triggering of the insolvency of the subordinated creditor. This also requires that the debt repayments can be directed to a bankruptcy remote entity or otherwise avoiding commingling of the funds with the subordinated creditor's assets, not in breach of the 'divestiture of assets' rules or otherwise certain mandatory provisions of insolvency law and rules on avoidance of transactions.

Note: Downloadable document is in Finnish.

Keywords: Velkasubordinaatio, Finnish law, Debt subordination, Comparative law, Liquidation, konkurssi

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Lehtimäki, Mika, Velkasubordinaatio Yrityksen konkurssissa (Debt Subordination in Corporate Liquidation) (February 2, 2009). Business Law Forum 2009, Lakimiesliiton Kustannus - Helsinki, Finland , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3311163

Mika Lehtimäki (Contact Author)

University of Oxford - Faculty of Law ( email )

St Cross Building
St Cross Rd
Oxford, OX1 3UL
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
73
Abstract Views
497
Rank
569,100
PlumX Metrics