דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות צינון
Revolving Doors and the Ineffectiveness of Cooling-Off Periods

34 Bar Ilan University Law Review (forthcoming, 2021) [Hebrew]

36 Pages Posted: 17 Jan 2019 Last revised: 29 Dec 2020

See all articles by Roy Shapira

Roy Shapira

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business; Interdiscplinary Center (IDC)

Date Written: January 10, 2019

Abstract

תקציר בעברית: מידת האפקטיביות של אסדרה (רגולציה) תלויה, בין היתר, במבנה התמריצים של הרגולטורים, ומבנה התמריצים של רגולטורים מושפע משיקולי קריירה, ובפרט מהאפשרות להיות מועסקים בעתיד על ידי הגופים שהם מפקחים עליהם בהווה. מעברים תכופים בין מפקחים למפוקחים – תופעת "הדלתות המסתובבות" – עלולים לפגוע באפקטיביות של האסדרה. הפתרון שאומץ בישראל הוא תקופת צינון. אך האם הצינון אכן משיג את מטרותיו המוצהרות וממזער את פגעי "הדלתות המסתובבות"? כדי לענות על שאלה זו, עלינו לבחון כיצד תקופת הצינון החקוקה נאכפת בפועל. מאמר זה מיישם שיטות מגוּונות – מחקר השוואתי, קידוד כל ההחלטות של ועדת ההיתרים המוסמכת בחוק לקצר את הצינון, וכן ראיונות עם אלה המופקדים על אכיפת החוק – ומגיע למסקנה כי האסדרה הקיימת אינה אפקטיבית. המאמר מתעד את הפער המשמעותי בין תקופת הצינון החקוקה לבין תקופת הצינון בפועל, ומסביר כיצד הוא נוצר – מהן הקונסטרוקציות המשפטיות המכשירות אותו או ההסברים ההתנהגותיים שמאחוריו. לבסוף, המאמר מעריך את רציותם של פתרונות אפשריים לבעיית "הדלתות המסתובבות": בעוד הצעות להאריך את תקופת הצינון החקוקה מוּעדות לכישלון, הצעות להעניק גמול מסוים לרגולטורים במהלך תקופת הצינון עשויות להצליח.

English Abstract: The revolving doors between the public and private sectors may reduce the effectiveness of regulation. To combat the potential harms of the revolving doors, Israel, like many other developed countries, adopted cooling-off periods. Yet we know very little about how effective cooling-off periods are. This paper triangulates different methods – from comparative- to content analysis to interviews with those in charge of cooling-off enforcement – and concludes that cooling-off periods as currently construed are highly ineffective. The paper documents the significant gap between the cooling-off periods on the books and cooling-off periods in action; explains how this gap is formed; and sketches ways to mitigate the gap and improve the regulation of revolving doors.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Revolving Door, Cooling-Off Period, Enforcement, Public Choice, Regulatory Capture

JEL Classification: H11, J45, K23

Suggested Citation

Shapira, Roy, דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות צינון
Revolving Doors and the Ineffectiveness of Cooling-Off Periods (January 10, 2019). 34 Bar Ilan University Law Review (forthcoming, 2021) [Hebrew], Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3313347 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3313347

Roy Shapira (Contact Author)

Stigler Center, University of Chicago Booth School of Business ( email )

Walker Hall
Chicago, IL 60637
United States

Interdiscplinary Center (IDC) ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9602410 (Phone)
972-9-9527996 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
216
Abstract Views
972
rank
169,199
PlumX Metrics