הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות
The Quiet Regulation: Informal Enforcement Arrangements of the Israeli Securities Authority and the Apex Case

In Regulating Reulation: Law and Policy 169, Law, Society and Culture Series, Yishai Blank et al.eds., 2016

44 Pages Posted: 8 Feb 2019 Last revised: 21 Jan 2020

Date Written: January 1, 2016

Abstract

תקציר בעברית: רגולציה ממשלתית להכוונת שווקים נועדה בראש ובראשונה להשיא אינטרס ציבורי. כיום רגולטורים משתמשים במגוון של כלים רגולטוריים להשגת מטרה זו, החל מכללי ציווי, דרך כללי גילוי ותכניות וולונטריות וכלה בחוזים רגולטוריים. המאמר בוחן את מערכות היחסים ההסכמיות שנוצרו בין רגולטורים פיננסיים ובין תאגידים פיננסיים בישראל בשנים האחרונות. הטענה המרכזית במאמר היא שהחוזים הרגולטוריים הפיננסיים אינם יעילים, ונגועים במטרות זרות ובשיקולים זרים של הרשות המנהלית, שנובעים מהטיות בהפעלת שיקול הדעת הרגולטורי. במוקד המאמר פרשת אייפקס־פסגות, בה הסכימה רשות ניירות ערך לוותר על אכיפה מנהלית ופלילית נגד בית ההשקעות הגדול בישראל, בתמורה להסכמת התאגיד להדיח מנכ"ל מכהן ולשלם לאוצר המדינה סכום חסר תקדים בנוף הרגולציה המקומי, בגובה של 150 מיליון ש"ח. מאחר שההסכם, והסכמים אחרים הנהוגים בשוק ההון הישראלי, לוקים במישור הסמכות המנהלית ובמישור ההליך המנהלי ששימשו ביצירתם, המאמר בוחן את שיקול הדעת המנהלי ומעורר ספקות לגבי השגת האינטרס הציבורי. ניתוח מאפייני החוזים הרגולטוריים בשווקים הפיננסיים מצביע על כך שההסדרים אינם יעילים. נראה כי בהשוואה לרגולציה כופה, ההסדרים אינם מרתיעים ואף מעודדים את התאגידים להפרות חוזרות ונשנות. המאמר מצביע על הטיות אפשריות לבחירה רציונלית של הרגולטור בנתיב הרגולציה ההסכמית, כגון הטיית המוניטין והטיית החסינות המשפטית. בסופו נבחנת השאלה האם וכיצד ישפיע חוק אכיפה מנהלית על רגולטורים פיננסיים ועל השוק, מן ההיבט של חוזים רגולטוריים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Regulation, Securities, Administrative Law, Israel, Apex

Suggested Citation

Yadin, Sharon, הרגולציה השקטה: הסדרי אכיפה בלתי פורמליים של רשות ניירות ערך ומקרה אייפקס-פסגות
The Quiet Regulation: Informal Enforcement Arrangements of the Israeli Securities Authority and the Apex Case (January 1, 2016). In Regulating Reulation: Law and Policy 169, Law, Society and Culture Series, Yishai Blank et al.eds., 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3328126

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
89
PlumX Metrics