Ndihmesa e Stuart Edward Manni për gjuhën shqipe (The Contributions of Stuart Edward Manni for Albanian Language)

11 Pages Posted: 24 Feb 2019

Date Written: February 3, 2019

Abstract

Albanian Abstract: Manni ishte njëri ndër gjuhëtarët dhe filologët e botës anglofone, i cili pothuajse gjatë tërë jetës dhe veprimtarisë së tij shkencore ka hulumtuar dhe studiuar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën e popullit shqiptar. Ai botoi disa tekste leksiko-gramatikore dhe disa punime publicitare e shkencore. Në kohën kur gjuha shqipe ishte drejt rrugës së normëzimit, Mani në fushën leksiko-gramatikore botoi tekste (gramatikë, fjalorë) dhe studime mjaft interesante. Ndër tekstet që mund t’i veçojmë janë:
1. “A Short Albanian Grammar with Vocabularies, and Selected Passages for Reading’’, London, 1932, (Gramatikë e shkurtër e shqipes më fjalorë dhe pjesë të zgjedhura për lexim, Londër, 1932.
2. “N and R Alternation in the Dialects of Albania”, London, 1938, (Alternimi N në R në dialektet e shqipes, Londër, 1938).
3. “An English-Albanian Dictionary”, London, 1957, (Fjalor anglisht-shqip, Londër, 1957).
Në këtë studim do ta analizojmë kontributin e Mannit për gjuhën shqipe. Stuart Edward Manni u lind më 11 qershor 1905, në Nottingham të Anglisë. Manni studioi anglishten, frëngjishten, gjermanishten dhe italishten në Universitetin e Bristolit. Ai e ka vazhduar hulumtimin e tij shkencor duke qëndruar për dy vite në Shqipëri.

English Abstract: Mani was the linguistic and he was English speaker. All his life he has studies for language, literature and Albanians culture. He has printed some papers and books, all the book was or grammar. At the time when the Albanian language was at the beginning of the novelty, Mani in the lexical-grammatical field published texts (grammar, dictionaries) and some interesting studies. Among the texts we can highlight are:
1. “A Short Albanian Grammar with Vocabularies, and Selected Passages for Reading’’, London, 1932.
2. “N and R Alternation in the Dialects of Albania”, London, 1938.
3. “An English-Albanian Dictionary”, London, 1957.
In this paper I will analyze Mann's contribution for Albanian language. Stuart Edward Manni was born on June 11, 1905, in Nottingham, England. Manni studied English, French, German and Italian at the University of Bristol. He has continued his scientific research by staying for two years in Albania. In this study we will analyze Mann's contribution to Albanian language. Stuart Edward Manni was born on June 11 1905 in Nottingham, England. Manni studied English, French, German and Italian at the University of Bristol. He has continued his scientific research by staying for two years in Albania.

Note: Downloadable document is in Albanian.

Keywords: Manni, Albanian Language, Grammar, Philology, Literature, gjuha shqipe, gramatika, shkrime filologjike, letërsia

Suggested Citation

Millaku, Shkelqim, Ndihmesa e Stuart Edward Manni për gjuhën shqipe (The Contributions of Stuart Edward Manni for Albanian Language) (February 3, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3328236 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3328236

Shkelqim Millaku (Contact Author)

University of Prizren ( email )

1 Shkronjat
Prizren, Kosovo 20000
Kosovo
044886466 (Phone)
10000 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
377
PlumX Metrics