Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство (Sustainability Level of Bulgarian Agriculture)

Издателство: Институт по аграрна икономика – София ISBN 978-954-8612 (2019)

146 Pages Posted: 28 Feb 2019

See all articles by Hrabrin Bachev

Hrabrin Bachev

Institute of Agricultural Economics

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics

Minka Chopeva

Independent

Desislava Panteleeva

Independent

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics

Emilia Sokolova

Institute of Agricultural Economics

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE)

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics

Dimitar Vanev

National Agricultural Advisory Service

Date Written: February 5, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: В разработката се прави оценка на интегралната, управленческата, икономическата, социална и екологическа устойчивост на Българското селско стопанство. На базата на официална статистическа и др. информация и проведени анкети със земеделски стопанства се прави апробация на разработената система и оценява равнището на аграрна устойчивост на различни нива - национално, подотрасъл, район, (агро)екосистема, и стопанско. Интернет страница на проекта.

English Abstract: This paper assesses the integral, governance, economic, social and environmental sustainability of Bulgarian agriculture. On the base official aggravate (statistical, etc.) and survey data approbation is made of elaborated holistic framework and evaluated sustainability level at different levels - national, sub sector, region, (agro) ecosystems, and farm.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: agrarian sustainability, governance, economic, social, environmental aspects, Bulgaria

Suggested Citation

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bodjidar and Chopeva, Minka and Panteleeva, Desislava and Sarov, Angel and Sokolova, Emilia and Todorova, Kristina and Mitov, Anton and Vanev, Dimitar, Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство (Sustainability Level of Bulgarian Agriculture) (February 5, 2019). Издателство: Институт по аграрна икономика – София ISBN 978-954-8612 (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3329442

Hrabrin Bachev (Contact Author)

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

HOME PAGE: http://hrabrin-bachev.my.contact.bg/

Nina Koteva

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dilyana Mitova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Bodjidar Ivanov

Institute of Agricultural Economics ( email )

Sofia

Minka Chopeva

Independent ( email )

Desislava Panteleeva

Independent

Angel Sarov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Emilia Sokolova

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Kristina Todorova

University of National and World Economy (UNWE) ( email )

Sofia
Bulgaria

Anton Mitov

Institute of Agricultural Economics ( email )

125 Tzarigradsko shosee Blvd. Blok 1
Sofia, 1113
Bulgaria

Dimitar Vanev

National Agricultural Advisory Service ( email )

P.O.Box 25235
Mukwasi House
Sofia
Bulgaria

HOME PAGE: http://www.naas.government.bg

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
432
PlumX Metrics