המיעוט החילוני
The Secular Minority

IDC Law Review, משפט ועסקים כרך כב

54 Pages Posted: 8 Mar 2019

See all articles by Amnon Rubinstein

Amnon Rubinstein

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law

Aviv Gaon

Osgoode Hall Law School

Date Written: February 13, 2019

Abstract

תקציר בעברית: ההבחנה בין קבוצת הרוב לבין קבוצת מיעוט מתקיימת ביסודה כסממן ליחסי הכוחות בחברה. במרכזה של רשימה זו ניצבת הטענה כי על אף גודלה היחסי באוכלוסייה, אין לקבוצה החילונית השפעה תואמת על אורח החיים של חבריה. מיום היווסדה של מדינת ישראל היה זה בעיקר בית המשפט העליון ששמר על מעמדה של הקבוצה החילונית וביקש לחזק את העקרונות הדמוקרטיים והליברליים של המדינה. ההנחה הרווחת היא כי לנוכח גודלה היחסי של קבוצת הרוב, יהיה ביכולתה לשמר את ההגמוניה במרחב הציבורי. אולם רשימה זו תַראה כי הנחה זו אינה נכונה בהכרח. עמדתנו היא כי ההגנה הרב-תרבותית אינה מוגבלת לקבוצות מיעוט, וצריכה להגן גם על תרבותו של הרוב. להגנה זו יכולות להיות משמעויות מעשיות רבות, הכוללות, למשל, הקניית אוטונומיה תרבותית חילונית בתחומים מסוימים, זכות לקיים מערכת חינוך עצמאית, תחבורה ציבורית בשבת וזכות להינשא ולהתגרש בדרך חופשית מדת.

English Abstract: The distinction between majority and minority groups reflects the balance of power in any society. We should consider the extent to which a group influences social, cultural and political discourse rather than its demographic size. We argue that despite its demographic size, the secular group in Israel does not hold a relative influence on its members. Since its establishment, Israel Supreme Court served as the guardian of the secular group in Israel, promoting liberal rights and democratic values. The supposition that Israel’s secular-majority group will be able to preserve the hegemony in the public sphere might not prevail. Given Israel’s political structure, minority non-liberal and orthodox-religious groups use their political power to grant members of their community greater rights, and in the process consistently weakening the Israel secular group’s interests and values. We suggest that multicultural defence should not be limited the demographic minorities and should also protect political minority groups. This protection can have practical implications such as granting autonomy in certain areas, the right to maintain an independent educational system, public transportation on Saturday and the right to secular marriage and divorce.enter

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israel, minorities, multicultural, diversity

Suggested Citation

Rubinstein, Amnon and Gaon, Aviv, המיעוט החילוני
The Secular Minority (February 13, 2019). IDC Law Review, משפט ועסקים כרך כב. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3333690

Amnon Rubinstein

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Aviv Gaon (Contact Author)

Osgoode Hall Law School ( email )

North York, Ontario
Canada

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
67
PlumX Metrics