Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος &Μαρίνα Αγγελάκη,(2018), « Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα» (Sakellaropoulos Theodoros & Marina Angelaki (2018), European Social Policy and the Greek Welfare State)

Maravegias Napoleon & Theodoros Sakellaropoulos (eds.), Greece and European Integration: The History of a Highly Fluctuated Relation, Dionicos Publishers, Athens 2018, pp.311-330, in Greek

21 Pages Posted: 14 Mar 2019

See all articles by Theodoros Sakellaropoulos

Theodoros Sakellaropoulos

Panteion University of Athens

Marina Angelaki

Panteion University of Athens

Date Written: June 14, 2018

Abstract

Greek Abstract: Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εξέταση της εξέλιξης του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και εφεξής επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διερεύνηση της επιρροής της ΕΟΚ/Ε.Ε. στους τομείς αυτούς. Διαπιστώνεται ότι η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα έγινε με καθυστέρηση σε σχέση με τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη και αποτέλεσε κυρίως εθνική υπόθεση καθώς η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης (από τη γέννηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος) είχε δευτερεύοντα χαρακτήρα. Η πρόσφατη οικονομική κρίση οδήγησε στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σημαντικές επιπτώσεις στη δομή των επιμέρους συστημάτων. Οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε μια βίαιη προσαρμογή των θεσμών του κοινωνικού κράτους. Στον βαθμό, μάλιστα, που κυρίαρχο στοιχείο των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών ήταν η συμβολή στην προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, οι παρεμβάσεις αγνόησαν σημαντικές επιπτώσεις σε θέματα επάρκειας και βιοτικού επιπέδου υπονομεύοντας τους θεσμούς του κοινωνικού κράτους

English Abstract: The chapter examines the evolution of the welfare state in Greece over the last four decades and the influence which the EC/EU exercised on it. It is concluded that welfare and social policies in Greece have emerged as a result of national political priorities rather than EC/EU indications or political pressures. The last economic and financial crisis and the relevant Memoranda imposed by the Troika (EU,IMF and ECB ) after 2010, have created a new, negative landscape for the Economy and the Social field in Greece. The external intervention has dramatically affected the social Institutions, leading to significant cuts on salaries, pensions and other welfare benefits.


Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Greece, Europe, Greek welfare state, European social policy

JEL Classification: H3, H4, H5, H6, H7, I3, J3

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros and Angelaki, Marina, Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος &Μαρίνα Αγγελάκη,(2018), « Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα» (Sakellaropoulos Theodoros & Marina Angelaki (2018), European Social Policy and the Greek Welfare State) (June 14, 2018). Maravegias Napoleon & Theodoros Sakellaropoulos (eds.), Greece and European Integration: The History of a Highly Fluctuated Relation, Dionicos Publishers, Athens 2018, pp.311-330, in Greek, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3335977

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Marina Angelaki

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
122
PlumX Metrics