Beijing Reform – The Extent of Criminalization and Recommendations for the Polish Lawmaker (Po reformie pekińskiej – zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy polskiego)

K. Myszona, Z. Galicki (eds.), 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Warsaw, 2014, pp. 235-253; ISBN: 9788363093853

Posted: 2 Apr 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: 2014

Abstract

English Abstract: This paper is a detailed study of the differences between the Montreal Convention 1971 (as amended by the 1988 protocol) and the Beijing Convention 2010, and between the Hague Convention 1970 and the Beijing Protocol 2010, which amends the latter convention. The broadened scope of criminalisation in the 2010 instruments and the newly defined forms of international crimes are discussed. This includes a commentary on the drawbacks of the existing treaties and on their reform. Shortfalls of the Beijing Convention and the Beijing Protocol are also pointed out. Additionally, the compatibility of Polish criminal law with the current international provisions and with the 2010 international instruments is considered. In both instances, specific amendments to national regulations are recommended.

Polish Abstract: Artykuł wykazuje różnice pomiędzy konwencją montrealska z 1971 r. (zmienioną protokołem z 1988 r.) a konwencją pekińską z 2010 r. oraz pomiędzy konwencją haską z 1970 r. a protokołem pekińskim z 2010 r. (zmieniającym tę konwencję). Szczegółowo omówione jest poszerzenie zakresu przedmiotowego przestępstw międzynarodowych, a także zmiany dotyczące ich form stadialnych i zjawiskowych oraz strony podmiotowej. Skomentowano też usuniecie mankamentów dotychczasowych regulacji. Tekst wskazuje na pewne braki aktów konferencji pekińskiej. Ponadto przedmiotem rozważań jest kompatybilność polskiego prawa karnego z dotychczasowymi oraz zreformowanymi normami międzynarodowymi. W obu przypadkach artykuł wskazuje na potrzebę pewnych zmian w regulacji krajowej.

Keywords: Universal Jurisdiction, International Criminal Law, International Crimes, International Air and Space Law, Extradition Law, Civil Aviation, Beijing Convention, Aviation Terrorism, Aviation Security, Aviation Law, Aviation Industry, Aviation, Airport Security, Airlines

JEL Classification: K14, K23, K33, K42

Suggested Citation

Walulik, Jan, Beijing Reform – The Extent of Criminalization and Recommendations for the Polish Lawmaker (Po reformie pekińskiej – zakres kryminalizacji i wskazania dla ustawodawcy polskiego) (2014). K. Myszona, Z. Galicki (eds.), 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Warsaw, 2014, pp. 235-253; ISBN: 9788363093853. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336735

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

United States

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
62
PlumX Metrics