Beijing Reform of Criminal Air Law – Genesis, Essence and Recommendations (Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje)

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, No. 3, pp. 35-47; DOI: 10.14746/rpeis.2013.75.3.3

Posted: 9 Mar 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: 2013

Abstract

English Abstract: The article starts with a discussion on the present state of international criminal air law (the Tokyo Convention 1963, the Hague Convention 1970, the Montreal Convention 1971 and the Montreal Protocol 1988), including general characteristics of this law, key provisions of international treaties and their implementation in the national regime. Some inadequacies of current regulations are revealed. The second part concentrates on changes brought about by the Beijing Convention and the Beijing Protocol of 2010 concerning the scope of criminalisation, applicable law, jurisdiction, information obligations, extradition, non-discrimination and fair trial. The concluding part presents general remarks concerning the implementation of the Convention and the Protocol in Poland.

Polish Abstract: Artykuł poświęcony jest problematyce lotniczego prawa karnego i aktualnym przemianom w tym zakresie. Autor podsumowuje bieżący kształt systemu międzynarodowego karnego prawa lotniczego i omawia jego ogólną charakterystykę, najważniejsze postanowienia obowiązujących konwencji oraz wdrażające je przepisy krajowe. Ponadto wskazuje wady obowiązujących regulacji, które wymienia się jako przesłanki reformy. W drugiej części opracowania autor opisuje nowatorskie rozwiązania aktów przyjętych podczas międzynarodowej konferencji w Pekinie w 2010 r., tj. konwencji pekińskiej oraz protokołu pekińskiego, obecnie oczekujących na wejście w życie oraz ratyfikację w kraju. Podsumowanie artykułu stanowią rekomendacje i uwagi dotyczące implementacji tych aktów w Polsce. Obejmują one wskazania co do przyjęcia pewnych rozwiązań fakultatywnych oraz ewentualnych zmian w prawie karnym.

Keywords: Universal Jurisdiction, International Criminal Law, International Crimes, International Air and Space Law, Extradition Law, Civil Aviation, Beijing Convention, Aviation security, Aviation Terrorism, Aviation Security, Aviation Law, Aviation Industry, Aviation, Airport Security

JEL Classification: K14, K23, K33, K42

Suggested Citation

Walulik, Jan, Beijing Reform of Criminal Air Law – Genesis, Essence and Recommendations (Pekińska reforma lotniczego prawa karnego – geneza, istota, rekomendacje) (2013). Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, No. 3, pp. 35-47; DOI: 10.14746/rpeis.2013.75.3.3. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336737

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
72
PlumX Metrics