Regulatory Reform: The Case of Air Transport (Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego)

Regulatory Reform: The Case of Air Transport (Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego), Warsaw: EuroPrawo 2013, 440 pp.; ISBN: 9788376270821

Posted: 2 Apr 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: May 1, 2013

Abstract

English Abstract: The book is the first comprehensive publication in Poland where regulation and regulatory reform are discussed in the context of air law. It was acknowledged as the best monograph on regulatory issues in Poland 2012–2014. Reflections included in this work cover international law, European law and US federal law. Additionally, the book refers to doctrines established in business law as well as to theories of regulation developed in economics.

The first part presents theoretical models of regulation and regulatory reform. Based on a digest of concepts presented in law, economics and political sciences, the historical concepts of these phenomena, their axiological foundations and respective legal instruments are discussed. In the second part the functioning of these models is illustrated with the transformations in the air transport industry. The economic characteristics of the airline sector and the fundaments of international, regional and national air law are outlined. The process of regulatory reform is exemplified on US airline deregulation and EU liberalisation in air transport. The work makes conclusions regarding the economic impact of the reform in the mentioned geographic regions, as well as forecasts concerning its future directions in the international sphere.

The dissertation represents a unique approach and makes the first systematic lecture on regulatory reform in Polish literature. The models of regulation and regulatory reform are defined in a wider perspective embracing international and domestic economic policies. The book explains how values underlying legal and economic systems translate into particular functions of government in the economy and trigger application of specific legal instruments in the regulated sectors. The genesis and the consequences of the deliberated normative phenomena are discussed in the perspective of both policy and economic considerations. This places the legal debate in the wider context of economic transformations.

Polish Abstract: Książka stanowi pierwszy w polskiej literaturze systematyczny wykład poświęcony fenomenom reformy regulacyjnej i regulacji sektorowej. Modele tych zjawisk zostają objaśnione i usytuowane w szerszym układzie założeń zagranicznej i wewnętrznej polityki gospodarczej państwa. Książka ukazuje jak ogólne wartości, na których opiera się system prawno-gospodarczy przekładają się na funkcje państwa wobec gospodarki oraz na konkretne prawne instrumenty oddziaływania w sektorach regulowanych. Geneza oraz następstwa omawianych zjawisk normatywnych prezentowane są w aspekcie uwarunkowań ekonomicznych i politycznych.

Ogólne rozważania na temat reformy regulacyjnej i regulacji sektorowej zostają skonkretyzowane na przykładzie sektora transportu lotniczego – pierwszej na świecie branży, która poddana została tak szerokim przemianom w zakresie regulacji. Książka przedstawia prawno-gospodarczą charakterystykę sektora i wyjaśnia zawiłości systemu regulacji transportu lotniczego – obejmującego płaszczyzny globalną, regionalną i wewnętrzną. Analiza reformy regulacyjnej w transporcie lotniczym zawiera porównanie analogicznych doświadczeń amerykańskich i europejskich. Do rozważań włączone zostają także elementy ekonomicznej analizy prawa, w tym opis skutków gospodarczych reformy.

Opracowanie odwołuje się do dorobku prawa gospodarczego oraz teorii regulacji wypracowanych w naukach ekonomicznych i prezentuje w tym zakresie wyniki prac autorów polskich oraz licznych autorów zagranicznych, dotychczas w kraju nie cytowanych.
.

Keywords: Regulatory Reform, Regulatory Law, Regulatory Impact Assessment, Regulatory Governance, Regulatory Economics, Regulation, Liberalization, Governance, Deregulation, Competition, Civil Aviation, Aviation Management, Aviation Law, Aviation Industry, Aviation, Airlines, Airline Industry, Air Law

JEL Classification: K21, K22, K23, K33

Suggested Citation

Walulik, Jan, Regulatory Reform: The Case of Air Transport (Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego) (May 1, 2013). Regulatory Reform: The Case of Air Transport (Reforma regulacyjna. Przykład transportu lotniczego), Warsaw: EuroPrawo 2013, 440 pp.; ISBN: 9788376270821. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336742

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
68
PlumX Metrics