Status of Air Accidents Investigation Reports in Court and Administrative Proceedings (Status ustaleń lotniczych komisji dochodzeniowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych)

Kontrola Państwowa, 2012, No. 2, pp. 87-108

Posted: 9 Mar 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: April 1, 2012

Abstract

Polish Abstract: Artykuł porusza kwestię statusu prawnego ustaleń dokonywanych przez komisje badające wypadki i incydenty statków powietrznych w lotnictwie cywilnym. Autor rozważa, w jakim zakresie inne organy mogą być nimi związane w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych. Szczególny nacisk kładzie na znaczenie dowodowe raportów zawierających ustalenia z badań. Omawia możliwości wykorzystania ich jako dowodów z dokumentów. Autor analizuje ponadto ograniczenia wykorzystania raportów w poszczególnych postępowaniach, wynikające zarówno z ogólnych norm proceduralnych, jak i specyficznych uregulowań prawa lotniczego.

English Abstract: This article is the third part of a series on air accident investigations. It develops on the legal status of findings of aircraft accident and incident investigations. The extent to which such findings may be binding in civil, criminal and administrative procedures is analysed. Emphasis is placed on the probative value of aircraft accident and incident investigation final reports. Further, the possible status of such reports as official documents and the consequences of such status for particular types of proceedings is discussed. Lastly, possible constraints to the use of reports which arise from general procedural rules as well as from specific provisions of air law are investigated.

Keywords: aircraft accidents, just culture, International Civil Aviation Organization, ICAO, general aviation, criminal process, criminal procedure, criminal procedural law, civil procedure, civil procedural law, civil aviation, aviation safety, aviation law, aviation, airworthiness, airline industry

JEL Classification: K14, K23, K33, K41, K42

Suggested Citation

Walulik, Jan, Status of Air Accidents Investigation Reports in Court and Administrative Proceedings (Status ustaleń lotniczych komisji dochodzeniowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych) (April 1, 2012). Kontrola Państwowa, 2012, No. 2, pp. 87-108. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336753

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
63
PlumX Metrics