O potrzebie przystąpienia Polski do konwencji kapsztadzkiej (The Need for Accession of Poland to Cape Town Convention)

Kontrola Państwowa, 2011, No. 3, pp. 111-125

Posted: 8 Mar 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: May 1, 2011

Abstract

Polish Abstract: Konwencja kapsztadzka i jej protokół lotniczy ustanawiają instytucję zabezpieczenia międzynarodowego m.in. na wyposażeniu lotniczym (płatowcach, śmigłowcach, silnikach lotniczych). Stroną konwencji jest już Unia Europejska, zatem zasadne wydaje się pytanie o potrzebę przystąpienia do niej Polski. Dotąd jednak nie toczyła się szersza dyskusja publiczna na ten temat. Autor szczegółowo omawia uregulowania konwencji i protokołu lotniczego, wyjaśnia ich specyfikę i zakres stosowania oraz odnosi do przepisów obowiązujących w Polsce. Wiele miejsca poświęca też konsekwencjom ewentualnego przystąpienia do tego aktu, akcentując rolę ujednolicenia międzynarodowych zabezpieczeń przedmiotów lotniczych w zwiększeniu pewności prawa w tej dziedzinie.

English Abstract: The article discusses the Cape Town Convention and its Aircraft Protocol, which establish the institution of international interest in mobile equipment (airframes, aircraft engines and helicopters). The study explains the principles of these instruments, their peculiarities, scope of application and role in the unification of international interests and in ensuring legal certainty. The consequences of the potential adoption of the Convention and the Protocol in Poland are also analysed, including the necessary amendments to civil law. Lastly, the article gives recommendations as to the accession of Poland to the Convention and the Protocol, and as to making optional declarations thereto.

Keywords: Airline Business, Securities Lending, Repossession, Civil Aviation, Cape Town Convention, Aviation Management, Aviation Law, Aviation, Airlines, Airline Operations, Airline Industry, Airline Finance, Air and Space Law

JEL Classification: K11, K22, K23, K33

Suggested Citation

Walulik, Jan, O potrzebie przystąpienia Polski do konwencji kapsztadzkiej (The Need for Accession of Poland to Cape Town Convention) (May 1, 2011). Kontrola Państwowa, 2011, No. 3, pp. 111-125. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336767

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

United States

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
83
PlumX Metrics