Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych (Investigation of Air Accidents in Civil and State Aviation)

Kontrola Państwowa, 2011, No. 2, pp. 8-21

Posted: 8 Mar 2019

See all articles by Jan Walulik

Jan Walulik

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw; Warsaw School of Economics; Independent

Date Written: December 1, 2011

Abstract

Polish Abstract: Problematyka ta nie stanowi jednorodnego zagadnienia, ponieważ opiera się na odrębnych porządkach prawnych w odniesieniu do lotnictwa cywilnego i państwowego. Podobnie jak inne zagadnienia z zakresu prawa lotniczego, badanie wypadków poddane jest regulacji wielostopniowej – począwszy od międzynarodowych umów multilateralnych, przez uchwały organizacji międzynarodowych, prawo regionalne, umowy dwustronne, aż po prawo krajowe. Wielość poziomów stanowienia prawa oraz różny status poszczególnych aktów sprawiają, że można wyróżnić wiele odrębnych reżimów dotyczących tej materii. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja tych porządków oraz przedstawienie ich podstawowych założeń i wzajemnych relacji. Pominięto natomiast kwestie techniczne dotyczące procedury i sposobu prowadzenia badania zgodnie z omawianymi poniżej regulacjami.

English Abstract: This article is the first part of a series on air accident investigations. It presents a digest of international, regional and domestic sources of law concerning aircraft accident and incident investigations, and explains the relations between the discussed legal regimes. In particular, the differences between investigations in civil aviation and in state aviation are explained. This includes a presentation and study on so far unpublished provisions on accident investigations contained in international agreements concerning state aviation.

Keywords: aircraft accidents, military aviation, airline management, just culture, International Civil Aviation Organization, ICAO, general aviation, civil aviation, aviation safety, aviation law, aviation, airworthiness, airlines, airline operations, airline industry, aircraft accident investigation

JEL Classification: K23, K33

Suggested Citation

Walulik, Jan, Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych (Investigation of Air Accidents in Civil and State Aviation) (December 1, 2011). Kontrola Państwowa, 2011, No. 2, pp. 8-21. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3336798

Jan Walulik (Contact Author)

Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Faculty of Management, University of Warsaw ( email )

Szturmowa Street 1/3
Warsaw, 02-678
Poland

HOME PAGE: http://https://www.cars.wz.uw.edu.pl/laboratories-02.html

Warsaw School of Economics ( email )

Poland

HOME PAGE: http://uczelnia.sgh.waw.pl/en/Pages/default.aspx

Independent ( email )

United States

HOME PAGE: http://walulik.aero

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
84
PlumX Metrics