Türk Bankacılık Sektöründe Kredilerin Yapılandırılması Açısından Bir Dönüm Noktası: Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'in Muhtemel Etkileri Üzerine Bir İnceleme (A Milestone for Loan Restructuring in Turkish Banking Sector: An Examination regarding Possıble Effects of Communıque on the Restructurıng of Debts to Financial Sector)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi (2019)

10 Pages Posted: 25 May 2019

Date Written: February 22, 2019

Abstract

Turkish Abstract: 2002 sonrasında büyüme sürecine giren Türk Bankacılık Sektörü, 2018 Eylül sonu itibari ile 4,21 trilyon TL aktif büyüklüğe, 2,58 trilyon TL kredi büyüklüğüne ve 42 milyar TL net kar büyüklüğe ulaşmıştır. Sektördeki büyümeye karşın, küresel iş ortamının bozulması ve ulusal makroekonomik zorlukların devam etmesi nedeniyle sorunlu kredilerde artış yaşandığı görülmektedir. 2017 yılsonunda 64 milyar TL olan takipteki krediler %34,38 artış göstererek 2018 Eylül sonunda 86 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca büyük ölçekli bazı holdinglerin yüksek tutarlı kredilerinin yapılandırılmasına yönelik bankalarla müzakereler yürüttüğü kamuoyuna yansımaktadır. Piyasadaki likiditenin azalması ve alacak tahsillerinin daha uzun vadelere çevrilmesi ile önümüzdeki dönemde sorunlu kredilerin artması beklenmektedir. Sorunlu kredilerin artmasını önlemek ve şirketlere yeniden ödeme gücü kazandırmak amacıyla 15.08.2018 tarihinde Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) yayınlanmıştır. Bu çalışmada Yönetmelik’in bankacılık sektörüne muhtemel etkileri kavramsal olarak ele alınmıştır.

English Abstract: Turkish Banking Sector, which entered the growth process after 2002, reached a total assets of TL 4.21 trillion by the end of September 2018, TL 2.58 trillion in loans and a net profit of TL 42 billion. Despite the growth in the sector, there is an increase in the problematic loans due to the deterioration of the global business environment and the continuation of national macroeconomic challenges. Non-performing loans, which were TL 64 billion at the end of 2017, increased by 34.38% and reached 86 billion TL at the end of September 2018. It is also reflected in the public opinion that some large-scale holdings are negotiating with banks for the construction of highly consistent loans. With the decrease in the liquidity in the market and the long-term debt collection, it is expected that the problematic loans will increase in the coming period. The Regulation on the Restructuring of Debts to the Financial Sector was published on 15.08.2018 in order to prevent the increase of nonperforming loans and to provide re-payment power to the companies. In this study, the possible effects of the Regulation on the banking sector are discussed conceptually.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bankacılık, Kredi Yapılandırma, Sorunlu Krediler, Türkiye

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Zengin, Sinemis, Türk Bankacılık Sektöründe Kredilerin Yapılandırılması Açısından Bir Dönüm Noktası: Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'in Muhtemel Etkileri Üzerine Bir İnceleme (A Milestone for Loan Restructuring in Turkish Banking Sector: An Examination regarding Possıble Effects of Communıque on the Restructurıng of Debts to Financial Sector) (February 22, 2019). İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslararası Kongresi (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3341263

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Sinemis Zengin

Independent ( email )

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
68
Abstract Views
332
rank
445,049
PlumX Metrics