Влияние на принципа на 'академичната автономия' при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по закона за развитие на академичния състав в Република България (Influence of the 'Academic Autonomy'. Principle on the Appeal of the Acts of the Bodies of the Law Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria)

10 Pages Posted: 4 Apr 2019

See all articles by Shteryo Nozharov

Shteryo Nozharov

University of National and World Economy (UNWE) - Department of Economics

Date Written: February 1, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: Изясняване характера на правилниците уреждащи заемане на академични длъжности във висшите училища, които са издадени при законовата делегация на ЗРАСРБ-имат ли качеството на административни актове по смисъла на АПК или са правни ненормативни актове.Определяне на границите на принципа на 'академичната автономия' и дефиниране как тези граници влияят на правния интерес за подаване на жалба срещу акт на орган за управление на висше училище. Влияние на принципа на „академичната автономия“ при съдебно обжалване на правилник за организацията и провеждането на конкурси за заемането на академични длъжности на висше училище.Принципът на „академична автономия“ не изключва пълноценното осигуряване на тайната на гласуването при преки избори за ръководни органи на висшето училище.

English Abstract: The goal of the research process is to produce new knowledge or deepen understanding of the principle of 'academic autonomy'. This process takes two main forms: exploratory research, which helps identify and define a problem, and empirical research, which tests the feasibility of a solution using empirical evidence. The methodology of Legal Institutionalism is used in the research.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: legal institutionalism, academic autonomy, academic staff

JEL Classification: K38

Suggested Citation

Nozharov, Shteryo, Влияние на принципа на 'академичната автономия' при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по закона за развитие на академичния състав в Република България (Influence of the 'Academic Autonomy'. Principle on the Appeal of the Acts of the Bodies of the Law Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria) (February 1, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3350331 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3350331

Shteryo Nozharov (Contact Author)

University of National and World Economy (UNWE) - Department of Economics ( email )

Student Town, UNWE
Sofia, 1700
Bulgaria

HOME PAGE: http://blogs.unwe.bg/shtnozharov/en/2-2/

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
55
Abstract Views
482
Rank
660,997
PlumX Metrics