(НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (Pension (In)adequacy in Bulgaria)

31 Pages Posted: 15 Apr 2019 Last revised: 7 May 2019

Multiple version iconThere are 3 versions of this paper

Date Written: March 17, 2019

Abstract

Bulgarian Abstract: Оценявам перспективна адекватност на пенсиите в България като пресмятам теоретичната норма на заместване на предпенсионен доход, за:

- Пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО) в пълен размер и - Пенсия от ДОО в намален размер плюс пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ).

Установявам, че, пенсиите в България ще заместват по-малко от половината от предпенсионния доход. Това е по-ниско от 58% - нормата на заместване в страните-членки на Европейския съюз през 2017 г.

Нещо повече, осигуряването в УПФ води до влошаване на адекватността на пенсиите, защото пенсията от УПФ не е достатъчна да замести намалението на пенсията от ДОО на тези, които са се осигурявали и в УПФ. Изключение е непрекъснатото осигуряване върху максимален осигурителен доход, тъй като пенсията от ДОО е ограничена от таван. Условието за това пенсия от УПФ да коменсира напълно намалението на пенсия от ДОО е доходността по партидите на осигурените в УПФ да изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход. На практика съотношението е точно обратното. За периода 2001-2018 г. средният осигурителен доход е нараствал с по 4 % годишно (в реален израз), докато реалната доходност по партиди на всички осигурени в УПФ е била 0 %. Това изоставане не може да бъде наваксано до 2042 г. при дългосрочните очаквания за доходността на класовете активи и инвестиционните ограничения, при които се управляват средствата в УПФ. Така две пенсии са по-малко от една и осигуряването в УПФ уврежда интересите на осигурените като намалява пенсионните им доходи.

За гарантиране на това, че пенсията от УПФ ще допълва държавната пенсия е необходимо и осигурителната вноска в УПФ да е допълнителна – над и свръх задължителната осигурителна вноска в ДОО.

English Abstract: I estimate the prospective pension adequacy in Bulgaria by calculating the theoretical replacement rate under two pension insurance strategies:

- pension insurance in the state run defined benefit (DB) pension scheme only and - splitting pension insurance contributions between the state pension scheme and a privately operated defined contribution (DC) scheme.

The results suggest that under both strategies and various income scenarios pensions in Bulgaria will replace less than half of the pre-retirement income, which is lower than the average in the EU (58 % in 2017).

Moreover, splitting the pension insurance between the DB and DC schemes reduces the replacement rate as the DC pension proves insufficient to offset the reduction of the DB pension under the second strategy. This results from the mediocre returns in the DC schemes, both realized and expected.

The necessary and sufficient condition for a private pension to fully compensate for the reduction in the state pension is that pension fund returns exceed the growth rate of the average insurable income (the wage growth). In practice the reverse is true: the real average insurable income in Bulgaria grew by 4 % per annum in 2001-2018, while the average real return on pension accounts was 0 % in the same period. Going forward, according to capital market assumptions, the expected returns by asset class suggest that pension funds’ returns won’t catch up, won’t match, let alone exceed the wage growth and, therefore, the DC pension won’t offset the reduction in the DB pension. Two pensions in Bulgaria are less than one. The one exception are those who would have contributed to the DC scheme at the level of the maximum insurable income over their whole career. Their DC pension would indeed be supplementary as their state pension would hit the maximum allowable state pension.

To ensure that DC pensions are additional to the state pension, it is necessary that DC contributions become supplementary indeed and not be financed at the expense of the mandatory contributions to the state pension scheme as is currently the case.

Note: Downloadable document is in Bulgarian.

Keywords: retirement income, pension adequacy, pension pillars, annuities

JEL Classification: G23

Suggested Citation

Christoff, Lubomir, (НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (Pension (In)adequacy in Bulgaria) (March 17, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3354170 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3354170

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
1,281
rank
140,882
PlumX Metrics