Banca - parte în litigiul principal - şi trimiterea preliminară a instanţelor din România la Curtea de Justiţie (The Bank – A Party to the Main Proceedings – and the Preliminary References of Romanian Courts to the Court of Justice)

In Honorem prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu - România la confluenţa intereselor internaţionale (ed. Madalina Tomescu, Constanta Chitiba, Benonica Vasilescu), Ed. Pro Universitaria, 2019, p. 397-412

16 Pages Posted: 26 Apr 2019

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: January 17, 2019

Abstract

Romanian Abstract: Procedura trimiterii preliminare este necontencioasă, așadar propriu-zis nu are părți. Litigiul principal, în care instanțele naționale trebuie să pronunțe o hotărâre, este cel care furnizează nu doar cererea pentru pronunțarea unei decizii preliminare dar și opinia părților care au rolul lor, redus, și în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Băncile au fost implicate în procedura trimiterii preliminare ca părţi în litigiile principale disputate în fața instanțelor din România. Cel mai multe dintre trimiteri preliminare soluționate până în prezent sunt din materia clauzelor abuzive. Studiul îşi propune să analizeze comportamentul juridic al băncii în aceste trimiteri preliminare, incidentele procedurale din faţa instanţelor naţionale şi de la Curtea de Justiţie precum şi modalitatea în care banca a intervenit în faţa instanței europene. Sunt în curs de soluționare la CJUE alte câteva trimiteri preliminare, pe care vom rezuma pentru a încheia acest exemen jurisprudențial complet.

English Abstract: The preliminary reference procedure is non-contentious in nature, that being the reason it does not have parties. The main dispute, where the national courts or tribunals have to give a judgment, is the one that provides not only the request for a preliminary ruling but also the opinion of the parties, that have to play a role, even if limited, also before the Court of Justice of the European Union. The banks were involved in the preliminary referral procedure as parties to the main disputes lodged before the Romanian courts. Most of the preliminary references resolved to date are in the field of unfair terms. The study aims to analyse the bank’s legal behaviour in these preliminary references, procedural incidents before national courts and the Court of Justice and how the bank intervened before the European Court. A number of references for a preliminary ruling are pending before the CJEU, that we will presented briefly.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Preliminary References; Romania; Court of Justice of the European Union; Unfair Terms; Bank

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Banca - parte în litigiul principal - şi trimiterea preliminară a instanţelor din România la Curtea de Justiţie (The Bank – A Party to the Main Proceedings – and the Preliminary References of Romanian Courts to the Court of Justice) (January 17, 2019). In Honorem prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu - România la confluenţa intereselor internaţionale (ed. Madalina Tomescu, Constanta Chitiba, Benonica Vasilescu), Ed. Pro Universitaria, 2019, p. 397-412, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3359536 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3359536

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
247
PlumX Metrics