Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: MARS Yöntemiyle Bir Analiz (Determination of Influencing Factors of Credit Interest Rates in Turkey: An Analysis with MARS Method)

Bankacılar Dergisi, Sayı 108, 2019

18 Pages Posted: 26 Apr 2019

Date Written: March 26, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Bankaların ticari kredilere uyguladıkları faiz oranı artış eğilimi göstermektedir. Ticari kredi faizi 2018 Eylül’de %36’ya ulaşmış olup bu oran 2004’ten beri en görülen yüksek seviyedir. Ticari kredi faizi 2018 yılını ise %28 seviyesinde tamamlamıştır. Türkiye’de piyasa fonlamasının büyük kısmı kredi kanalıyla sağlandığı için ticari kredi faizindeki artış eğilimi ekonomik aktörler için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için ticari kredi faizinin düşürülmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, öncelikle ticari kredi faizini etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2006/1-2018/9 arasındaki üçer aylık veriler ile 8 adet bağımsız değişken ve Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Uzanımları (MARS) yöntemi kullanılarak Türkiye’de ticari kredi faizini etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sırasıyla mevduat faizinin, dış ticaret dengesinin, merkez bankası rezervlerinin, Dolar/TL kurunun, M2 büyüklüğünün ve enflasyonun ticari kredi faizi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de ticari kredi faizinin düşürülmesi için söz konusu faktörlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbir alınması gerekmektedir.

English Abstract: Commercial credit interest rate of banks has been increasing. Commercial credit interest rate has reached 36% as of 2018 September which is the highest level since 2004. Commercial credit interest has completed 2018 at the level of 28%. Upward trend in commercial credit interest rate constitutes risks for all economic actors due to most of the funding are provided by bank channel in Turkey. Therefore, decreasing commercial credit interest rate has importance in order for providing sustainable growth. In this context, affecting factors of commercial credit interest rate should be determined firstly. With this aim, quarterly data for the period 2006/1-2018/9, 8 explanatory variables and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) method is used in order to determine which factors affect commercial credit interest rates in Turkey. As a result of the study, it is determined that deposit interest rate, foreign trade balance, central bank reserves, USD/TL exchange rate, M2 volume, and inflation affect commercial credit interest rate in Turkey respectively. Necessary precautions should be taken in order to decrease negative effects of affecting factors on commercial credit interest rate in order to decrease commercial credit interest rate in Turkey.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Influencing Factors of Commercial Credit Interest Rate, MARS, Turkey

JEL Classification: C22, E43, E51, G12, G21

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Türkiye’de Kredi Faizlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: MARS Yöntemiyle Bir Analiz (Determination of Influencing Factors of Credit Interest Rates in Turkey: An Analysis with MARS Method) (March 26, 2019). Bankacılar Dergisi, Sayı 108, 2019 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360216

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
124
Abstract Views
540
Rank
338,531
PlumX Metrics