Timpul de repaus – necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Rest Time – Need for a Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union)

Revista română drept al afacerilor (Romanian Business Law Review), nr. 4/2018, p. 79-88

11 Pages Posted: 26 Apr 2019

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: March 20, 2018

Abstract

Romanian Abstract: Formularea unei trimiteri preliminare este întotdeauna responsabilitatea judecătorului național. Acesta apreciază existența unui dubiu în privința interpretării unei norme cuprinse într-un act de dreptul Uniunii Europene, cum ar fi Directiva 2003/88/UE. Articolul aduce argumente în privința necesității interpretării uniforme a dispozițiilor privind repausul zilnic de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Lucrarea realizează o analiză a stării de fapt și de drept în contextul principiilor trimiterilor preliminare privind necesitatea formulării unei întrebări preliminare. Se detaliază analiza juridică a dispozițiilor privind repausul zilnic, discuția vizând cadrul general al reglementării prin directivă și imposibilitatea aplicării regulilor referitoare la efectul direct. Analiza este completată de trimiteri la jurisprudența națională română atât din perspectiva trimiterilor preliminare formulate cu privire la Directiva 2003/88/CE dar și a invocării art. 3 din acest act european în fața instanțelor naționale române până în prezent. In final, autorul își concentrează perspectiva la nivel european, prin analiza opiniilor instituțiilor europene în ceea ce privește aplicarea articolului 3 și al interpretărilor de până în prezent, privind timpul de lucru și timpul de repaus, mai ales așa cum rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

English Abstract: The decision to send a preliminary reference to the ECJ belongs to the national judge, if there is a doubt on the interpretation of a rule contained in an European Union act. The article argues on the need for a uniform interpretation by the ECJ on the provisions on daily rest of the Directive 2003/88/EU.

The paper analyses the factual and legal situation in the context of preliminary reference principles on the necessity to send preliminary question. It also details the legal analysis of the provisions on daily rest, the discussion being about the general framework of regulation by directive and the impossibility of applying the rules on direct effect. The analysis contains also references to the Romanian national caselaw both from the perspective of the preliminary references made having as object the Directive 2003/88 / EC as well as the reference to art. 3 of this European act before the Romanian national courts. Finally, the author focuses on the European level by analysing the views of the european institutions on the application of article 3 and of the interpretations given by now on working time and rest time, especially as they come from the case law of the Court of Justice of the European Union.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Romania, uniform interpretation, Directive 2003/88/EC, work time, rest time, reference for a preliminary ruling, necessity

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Timpul de repaus – necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Rest Time – Need for a Preliminary Reference to the Court of Justice of the European Union) (March 20, 2018). Revista română drept al afacerilor (Romanian Business Law Review), nr. 4/2018, p. 79-88, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360404 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3360404

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
79
Abstract Views
707
rank
361,470
PlumX Metrics