Sendikasyon Kredilerinin Rekabet İktisadı Açısından İncelenmesi: Bilgi Ekonomisi, Risk Yönetimi ve İşbirliği (Assessing the Syndicated Loans from the Perspective of Competition Economics: Information Economics, Risk Management and Cooperation)

23 Pages Posted: 5 May 2019

See all articles by Emin Köksal

Emin Köksal

Bahcesehir University

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership

Date Written: April 4, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Sendikasyon ve kulüp kredileri, verilecek kredi miktarının büyüklüğü ve alınacak risklerin yoğunluğu sebebiyle tek bir banka tarafından finanse edilemeyen çok taraflı kurumsal kredilerdir. Bu çalışma bilgi paylaşımına dayalı bir işbirliğinin bu tür kredi süreçlerindeki belirsizlik ve riske bağlı maliyetleri nasıl etkilendiği ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma boyunca özellikle cevaplanmaya çalışılan soru şudur: “Teşebbüslerin ancak ve ancak birlikte gerçekleştirebildikleri, aksi halde gerçekleşmesi mümkün olmayan ekonomik aktiviteler için bilgi paylaşımı ve işbirliğine dair rekabet kuralları nasıl yorumlanmalıdır?” Bu çalışmanın ilgili iktisat ve finans literatürüne dayalı olarak çok taraflı kurumsal krediler özelinde bu soruya sunduğu cevap, bilgi paylaşımını da içeren işbirliği süreçlerinin iki taraflı kredi süreçlerindeki bilgi paylaşımından farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

English Abstract: Syndicated loans are multilateral loans which cannot be financed by a single bank because of the magnitude and the intensity of the risks. This study aims to analyze how a cooperation between banks based on information exchange affects the uncertainty and risk associated costs in a multilateral lending process. During the study the main question to be answered is “How the antitrust rules related with information exchange may be treated for the economic activities that may only be performed jointly?” The study tries to answer this question based on the economics and finance literature. It concludes that information exchange in multilateral lending process should be treated different than the bilateral lending.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: syndicated loans, antitrust, information economics, risk management, corporate finance

JEL Classification: L40, G30

Suggested Citation

Köksal, Emin and Ardiyok, Sahin, Sendikasyon Kredilerinin Rekabet İktisadı Açısından İncelenmesi: Bilgi Ekonomisi, Risk Yönetimi ve İşbirliği (Assessing the Syndicated Loans from the Perspective of Competition Economics: Information Economics, Risk Management and Cooperation) (April 4, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3366129 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3366129

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership ( email )

Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No.13
River Plaza Kat 11-12
Istanbul, 34394
Turkey
+90 212 329 30 85 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.baseak.com/en/sardiyok

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
448
rank
371,315
PlumX Metrics