Sendikasyon Kredilerinin Alıcı Gücü Açısından İncelenmesi (Assessing Buyer Power in Syndicated Loans)

30 Pages Posted: 5 May 2019

See all articles by Emin Köksal

Emin Köksal

Bahcesehir University

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership

Date Written: April 4, 2019

Abstract

The English version of this paper can be found at https://ssrn.com/abstract=3365833

Turkish Abstract: Bu çalışmanın temel gayesi sendikasyon ve kulüp kredilerini kapsayan çok taraflı kurumsal krediler pazarında borç alanların alıcı gücünün varlığını sorgulamaktır. Rekabet iktisadı literatüründe henüz formel bir tanımlaması olmayan alıcı gücü, alıcıların alışverişin karşı tarafı üzerinde uyguladığı baskı olarak tanımlanabilir. Bazı pazarlarda satıcılar değil, alıcılar pazardaki fiyat ve/veya miktar üzerinde daha etkilidir. Çok taraflı kurumsal krediler pazarı da borç talep edenlerin büyük ve finansal açıdan güçlü işletmeler olması sebebiyle bu pazarlardandır.
Çalışmada çok taraflı kurumsal krediler pazarı üzerine yapılan değerlendirmeler, borç alanların alıcı gücünün kaynaklarına ve borç verenlerin pazar gücünün incelenmesine dayanmaktadır. Bir yanda, çok taraflı kredilerindeki rekabet koşulları ve borç verenlerin pazar gücü ele alınırken, diğer yanda borç alanların alıcı gücünü etkileyen faktörler ortaya koyulmuştur. Ayrıca çok taraflı kurumsal krediler yoluyla borçlanma potansiyeli olan Türkiye’deki yerleşik işletmelerin alıcı gücüne dair veriye dayalı bir incelenme de sunulmuştur.
Çalışma, rekabet iktisadı literatürüne ve verilere dayanarak çok taraflı kredilerdeki alıcı gücüne dair aşağıdaki bulguları ortaya koymaktadır:
• İşletmenin sahip olduğu –büyüklük, kamuya açık bilgilerin varlığı, yerli/yabancı sahiplik, vb.- nitelikler borçlanma aracı seçimindeki en önemli belirleyicilerdir. İşletmeler sahip oldukları bu niteliklerin izin verdiği ölçüde alternatif borçlanma araçlarına erişebilme imkanına sahiptir.
• Bir kısmı “blue-chip” olarak anılan büyük işletmeler, sahip oldukları kredi kalitesi ve itibar sayesinde uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabilmekte ve çok taraflı kredileri veren bankalar ile pazarlık yapabilmektedir. Bu durum bu işletmelerin alıcı gücü olduğunu kanıtlar niteliktedir.
• Türkiye’de çok taraflı krediler pazarında potansiyel borç alıcı olan işletmeler özelinde yapılan değerlendirmeler üç sebeple bu işletmelerin alıcı gücü olduğunu göstermektedir: (1) Türkiye’deki çok taraflı krediler pazarı sığ ve oldukça yoğunlaşmıştır, (2) bu pazardaki potansiyel alıcıların sayısı uzun dönemde istikrarlıdır, (3) Türkiye’deki işletmeler borçlanma maliyetlerinin artışına göre alternatif borçlanma araçlarını kullanabilmektedir.
Yukardaki bulgular ve verilerin işaret ettiği şekliyle, sendikasyon ve kulüp kredilerini kapsayan çok taraflı kurumsal krediler pazarını değerlendiren bir rekabet incelmesinin, doğru sonuçlara ulaşabilmesi için pazarda etkili bir rol oynayan alıcı gücü faktörünü mutlaka dikkate alması gerekmektedir.

English Abstract: The main purpose of this study is to examine the buyer power of the borrowers at the multilateral loan market including the syndicated and club loans. Although there has not been a formal definition yet for the buyer power concept in the antitrust economics literature, it may be described as the power that is exercised by the buyers on market transactions. In some markets, it is observed that not the sellers but the buyers may exercise their power on market prices and/or quantities. Corporate multilateral loan market is one of those markets, mostly because of the characteristics of the borrowers which are large and financially sound companies.
In this study, the analysis done for the multilateral loan market are based on the assessment of the borrowers’ buyer power and the lenders’ market power. While on one side the competitive conditions in the market and market power of lenders have been elaborated, on the other side factors that determine the buyer power of borrowers have been assessed. The study also provides a specific analysis for Turkish companies in multilateral loan market and their buyer power.
Through reviewing the relevant scientific literature and based on the data, the study put the following findings concerning the buyer power of borrowers in multilateral (syndicated/club) loans:
• Company characteristics -such as, company size, publicly available information and domestic/foreign ownership- are the most important determinants for the choice of debt instruments. Companies and financial institutions may reach alternative borrowing tools based on their characteristics.
• Credit quality of some large companies -called blue-chips- enable them to directly access to the international capital markets and gives them bargaining power over lenders in multilateral loan market. This proves the significance buyer power of such companies in multilateral loan market.
• Our analysis for the Turkish borrowers in multilateral loan market shows that Turkish companies have considerable buyer power because of the following reasons: (1) In Turkey the demand side of the multilateral loan market is shallow and concentrated, (2) the number of potential buyers for multilateral loans have been stable, (3) Turkish companies may switch to other debt instruments in case of cost increases.
Based on the above findings and facts, we argue that a proper competition analysis which assesses the multilateral loan market -including syndicated and club loans- should consider the buyer power of borrowers as a significant factor.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: buyer power, antitrust, competition law, syndicated loans, corporate finance

JEL Classification: L40, G30

Suggested Citation

Köksal, Emin and Ardiyok, Sahin, Sendikasyon Kredilerinin Alıcı Gücü Açısından İncelenmesi (Assessing Buyer Power in Syndicated Loans) (April 4, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3366192 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3366192

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Sahin Ardiyok

BASEAK Attorney Partnership ( email )

Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No.13
River Plaza Kat 11-12
Istanbul, 34394
Turkey
+90 212 329 30 85 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.baseak.com/en/sardiyok

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
13
Abstract Views
346
PlumX Metrics