זכות הבחירה לפרלמנט במדינה דמוקרטית או בשבח הכרעת הרוב The Right to Vote – In Praise of Majority Rule

תיקון – ספרים רב-תחומיים לטיפול ולשינוי חברתי, כרך ב

43 Pages Posted: 11 Apr 2019 Last revised: 5 May 2020

Date Written: may 5, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מטרתו של המאמר היא לברר את הרציונל העומד בבסיס ההנחה כי תפיסה ראויה של דמוקרטיה מחייבת כי הכרעות יתקבלו בידי רוב הציבור, בעוד הגרלה שרירותית או החלטה של יחידים מומחים אינן כללי צדק מספקים לשם כך במסגרת דמוקרטית. הבירור נעשה באמצעות בחינת ההצדקות המרכזיות בספרות המחקר להכרעת הרוב, דיון ביקורתי בהן וסיווגן לשלוש קטגוריות.

הדיון הראשון הוא ניסוח של ארבע הצדקות לטובת הכרעת הרוב, כדלקמן: חכמת ההמונים, יציבות השלטון, הפריית השיח הדמוקרטי והגשמת עמדותיו של הריבון.

הדיון השני הוא ביקורתי, הבוחן את תקפות המחקרים והתיאוריות שבסיס ההצדקות הללו. הדיון השלישי, בו מתמצה החידוש במאמר, מסווג את ההצדקות לשלוש קטגוריות – הצדקה נסיבתית, הצדקה תוצאתית והצדקה עקרונית. סיווג זה מדגיש את חולשתן של שלושת ההצדקות הראשונות וחוזקתה של ההצדקה הרביעית, ובהתאם לכך מוצע כי הצדקת "הגשמת עמדותיו של הריבון", כצדקה עקרונית, תעמוד בתור הרציונל "החזק" בבסיס הכרעת הרוב במדינה דמוקרטית.

English Abstract: The purpose of this paper is to clarify the rationale behind the assumption - that a proper conception of democracy requires that decisions be made by the majority of the public, but an arbitrary lottery or decision of individuals are not sufficient rules of justice in a democratic framework. This discussion will be conducted by investigating the central justifications of the majority rule and their weakness, and examining the choice of the "strong" rationale that underlies the majority rule.

In the first part, the article presents four main justifications that appear in the research literature in favor of the majority rule: The idea of the wisdom of crowds, governmental stability, the productivity of democratic discourse and encouragement of civic involvement, as well as the claim of realizing the public’s positions. In the second part, the criticisms against these justifications will be detailed. In the third part, the discussion will focus on the nature of arguments - Circumstantial argument, Consequential argument, and Fundamental argument, and in accordance with their classification it will be proposed to present the Fundamental argument – that include the claim of realizing the public’s positions - as the "strong" rationale for the majority rule in a democratic state.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Democracy

Suggested Citation

Sharf, Shaul Daniel, זכות הבחירה לפרלמנט במדינה דמוקרטית או בשבח הכרעת הרוב The Right to Vote – In Praise of Majority Rule (may 5, 2020). תיקון – ספרים רב-תחומיים לטיפול ולשינוי חברתי, כרך ב, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3368223 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3368223

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
468
Abstract Views
1,343
Rank
93,343
PlumX Metrics