Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), Nisan 2019, ss. 37-52

16 Pages Posted: 14 May 2019

Date Written: April 15, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Türk Bankacılık Sektörü finansal göstergeler açısından büyümesini sürdürmektedir. Buna karşın son zamanlarda sektördeki personel sayısının azaldığı görülmektedir. Bu gelişmenin temelinde bankaların kapasite planlama faaliyetlerine ağırlık vermeleri ve atıl kapasiteleri tasfiye etmeleri yer almaktadır. Son zamanlarda artan önemi nedeni ile bankacılıkta kapasite planlamaya yönelik bu çalışma hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ile bankacılıkta kapasite planlamaya ilişkin kavramsal çerçevenin ortaya konması amaçlanmıştır. Ek olarak, bankaların kapasite planlama faaliyetlerinde dikkat etmesi gereken hususlar vurgulanmış ve şube operasyon faaliyetleri üzerine bir kapasite planlama örneğine yer verilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda, kapasite planlama faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve bankaların bu faaliyetlerden fayda sağlayabilmeleri için bankalarda menfaat çatışması olmaksızın çalışacak merkezi kapasite planlaması bölümlerinin kurulması önerilmiştir. Türkiye’de bankacılıkta kapasite planlamaya yönelik çalışma bulunmadığından yapılan çalışma bu yönüyle öncü bir çalışma olma özelliği taşımaktadır.

English Abstract: Turkish Banking Sector has been continuing growth in terms of financial indicators. Despite that, it is seen that the number of personnel in the sector has been declining recently. Focus of banks on capacity planning activities and liquidation of idle capacities are at the core of these developments. This work on capacity planning in banking is prepared due to increasing importance in recent times. It is aimed to present the conceptual framework regarding capacity planning in banking with the study. In addition, the issues that banks should pay attention to in capacity planning activities are emphasized and an example of capacity planning on branch operation is given. Also, it is suggested that central capacity planning departments should be set up to work without conflicts of interest in banks so that capacity planning activities can be carried out in a healthy way and that the banks can benefit from these activities. This paper is pioneer study because of the fact that there is no study about capacity planning in banking sector in Turkey.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banking, Operations, Planning of Capacity, Turkish Banking Sector, Turkey

JEL Classification: G21, L22

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Bankacılıkta Kapasite Planlama: Şube Operasyon Faaliyetleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme (Capacity Planning in Banking: A Conceptual Review upon Branch Operation Activities) (April 15, 2019). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), Nisan 2019, ss. 37-52, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3372564

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
238
PlumX Metrics