Προς μία νέα προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης σε συνθήκες κρίσης – Μία εφαρμογή πολιτικής επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στην τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», σσ. 155-176, 2017

25 Pages Posted: 26 Jun 2019 Last revised: 22 Apr 2020

See all articles by Charis Vlados

Charis Vlados

Democritus University of Thrace, Department of Economics

Nikolaos Deniozos

University of Greece - Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies National and Kapodistrian

Dimos Chatzinikolaou

Democritus University of Thrace, Department of Economics

Date Written: May 5, 2017

Abstract

Greek Abstract: Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μεταβάλλεται, στο πλαίσιο των δυναμικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν στο συνολικό εθνικό και παγκόσμιο περιβάλλον. Η έκβαση της εξέλιξης αυτής εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα των ίδιων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) –των κυττάρων του οικονομικού συστήματος- στο να προσαρμοστούν στις διαρκείς και εντεινόμενες ανταγωνιστικές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή και η δυναμική μετεξέλιξης των επιμέρους τοπικών αναπτυξιακών περιβαλλόντων καθίστανται διαστάσεις ζωτικής σημασίας για την συνολική προοπτική του εθνικού παραγωγικού συστήματος. Η παρούσα μελέτη αποπειράται να προσεγγίσει και να θεμελιώσει ένα νέο πλαίσιο ανάλυσης, προτείνοντας μία συστηματική κοινωνικοοικονομική προσέγγιση, ενταγμένη στην οπτική των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και με εστίαση στην εφαρμογή μίας μεθόδου ενίσχυσης της επιχειρηματικής φυσιολογίας της τοπικά λειτουργούσας ΜΜΕ. Η εν λόγω μέθοδος προτείνει την δόμηση ενός εστιασμένου μηχανισμού ανάπτυξης και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας, σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα: τα Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΙΤΑΚ). Στην συνέχεια αναλύει τα διαθέσιμα περιφερειακά δεδομένα ώστε να προκρίνει την περιφέρεια της χώρας όπου η σοβαρότητα των συνεπειών της κρίσης δικαιολογεί την πειραματική εφαρμογή και υλοποίηση των ΙΤΑΚ στην Ελλάδα.

English Abstract: The competitiveness of the Greek economy evolves, both in the present crisis and later on, according to the dynamic micro-level environment and its transformations. This evolution depends on the SME’s abilities to claim a significant role in the new, competitive global environment, which is characterized by a continuous reshaping process. Respectively, the goal of achieving development in the local scale is of vital importance. This paper attempts to approach and highlight a new framework, by proposing a new business ecosystems approach and policy, focusing on the implementation of a method for strengthening the SME’s physiology. This method proposes the construction of systematic knowledge and innovation mechanisms, on a local scale; the Local Development and Innovation Institutes (LDI’s). Subsequently, we analyze the regional data in Greece in order to highlight the most affected by the crisis region and to experimentally establish the Local Development Institutes.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: ΙΤΑΚ, Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα, ΜΜΕ, Κρίση, Ανταγωνιστικότητα

Suggested Citation

Vlados, Charis and Deniozos, Nikolaos and Chatzinikolaou, Dimos, Προς μία νέα προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης σε συνθήκες κρίσης – Μία εφαρμογή πολιτικής επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στην τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας (May 5, 2017). 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», σσ. 155-176, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3394227 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3394227

Charis Vlados (Contact Author)

Democritus University of Thrace, Department of Economics ( email )

Komotini
Greece

Nikolaos Deniozos

University of Greece - Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies National and Kapodistrian ( email )

Greece

Dimos Chatzinikolaou

Democritus University of Thrace, Department of Economics ( email )

Komotini
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
19
Abstract Views
204
PlumX Metrics