Türk Bankacılık Sektöründe Psikolojik Taciz (Mobbing) Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Psychological Harassment (Mobbing) in Turkish Banking Sector)

Journal of Yaşar University, 2019, 14/54, 180-195

16 Pages Posted: 14 Jun 2019 Last revised: 5 Jul 2019

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Özer Depren

Yildiz Technical University; Yapi Kredi Bank A.S.

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department

Date Written: June 1, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Küreselleşmenin yarattığı zorlu rekabet ortamı, iş hayatında önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu bağlamda, iş hayatında çalışanların karşı karşıya kaldıkları sorunlar da değişmektedir. Çalışanlar birçok sorunla karşı karşıya kalmakla birlikte, bunların en önemlilerinden birisi psikolojik tacizdir. Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe önemli bir sorun haline gelen psikolojik tacizin araştırılması amacını taşımaktadır. Bu amaçla 213 katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların %90,61’inin son 1 yıl içinde psikolojik tacize maruz kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca %97,50 oranında kişilerin benlikleri ve %66,88 oranında ülkedeki işsizlik psikolojik tacize neden olmaktadır. Katılımcıların %50’sinin psikolojik taciz sonucunda şikâyet etmeden çalışmaya devam ettikleri ve bankanın psikolojik tacize karşı tutumunun psikolojik tacizle mücadelede en önemli faktör olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise psikolojik tacizle mücadelede rol alması beklenen iç denetim ve iç kontrol bölümlerinde dahi psikolojik taciz yaşanmasıdır. Çalışma sonucunda, bankalarda psikolojik tacizin önlenebilmesi için psikolojik taciz vakalarının yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak etik komiteler tarafından ele alınması önerilmiştir. Çalışmada belirtilen hususlar psikolojik tacizin önlenmesi konusunda bankalara yol gösterici olacaktır.

English Abstract: The challenging competitive environment created by globalization causes significant transformation in business life. In this context, the problems, which employees have been facing, also have been changing. Although employees have been facing a variety of problems, one of the most important of them is mobbing. This study is prepared to research mobbing in Turkish banking sector which becomes an important issue. In order for this aim, a survey has been conducted on a sample of 213 participants. As a result of analysis, it is determined that 90.61% of participants were exposure from mobbing in the last one year. In addition, person’s ego (97.50%) and unemployment in the country (66.88%) result in mobbing. Also, it is defined that 50% of participants continued to work without complaint and attitude of banks to mobbing is the most important factor in struggling with mobbing. It is the most shocking finding in the study that mobbing was seen in internal control and internal audit department which is expected to take place in struggling with mobbing. At the end of the study, dealing with mobbing cases by ethic committees to be established in the board of directors is recommended in order to prevent mobbing cases in banks. Issues stated in the study will guide to banks in preventing mobbing.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Bankacılık, Psikolojik Taciz, Faktör Analizi, Lojistik Regresyon, Türkiye

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Depren, Özer and Depren, Serpil Kilic, Türk Bankacılık Sektöründe Psikolojik Taciz (Mobbing) Üzerine Bir Araştırma (A Research Upon Psychological Harassment (Mobbing) in Turkish Banking Sector) (June 1, 2019). Journal of Yaşar University, 2019, 14/54, 180-195 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3397809

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Özer Depren

Yildiz Technical University ( email )

Davutpasa Mh., Esenler
Besiktas, Istanbul 80750
Turkey

Yapi Kredi Bank A.S. ( email )

Istanbul
Turkey

Serpil Kilic Depren

Yildiz Technical University - Statistics Department ( email )

Istanbul, 34349
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
43
Abstract Views
404
PlumX Metrics