רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי
New Regulation: A Revolution in Public Law

ספר בהוצאת נבו, 2018

3 Pages Posted: 7 Jun 2019 Last revised: 17 May 2021

See all articles by Sharon Yadin

Sharon Yadin

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: June 2, 2019

Abstract

תקציר בעברית: כשנתיים לאחר שדוקטרינת החוזה הרגולטורי שפיתחה ד"ר ידין בספרה הקודם נקלטה אל הדין הישראלי בבג"ץ מתווה הגז, מגיע ספרה השני, ובו היא בוחנת את הפסיקה המהפכנית ואת משמעויותיה ליחסים המתקיימים בין רגולטורים ברשות המבצעת לבין תאגידים פרטיים. מתווה הגז הוא הדוגמה, בה"א הידיעה, לחוזה רגולטורי; פסק הדין של בית המשפט העליון אשר דן בחוקיותו הוא החשוב, המשפיע והמקיף ביותר ברגולציה עד היום. בבג"ץ מתווה הגז נרשמה קפיצת דרך שיפוטית כפולה, הן בהבנה שדפוסי הפעילות של המנהל הציבורי השתנו מן הקצה אל הקצה וכי כיום הם במידה רבה רגולטוריים, והן בהכרה המשפטית הריאליסטית בצורך לפתח ולהפעיל מגוון כלי רגולציה בשוק, לרבות כלים מבוססי הסכמה. שני אלה מחוללים מהפכה במשפט הציבורי המביאה עמה, בעידן שלאחר בג"ץ מתווה הגז, שינויים רבים הקשורים, למשל, בשקיפות, בחוקיות מנהלית, בהסדרים ראשוניים, בחוזים מנהליים, בשיתוף ציבור, בהנמקה מנהלית, בסבירות ומידתיות, בהבטחות מנהליות, בכבילת שיקול הדעת ובהתחייבות ליציבות רגולטורית. הספר סוקר ומפתח את דיני הרגולציה החדשה וממפה את כללי המשחק החדשים של המדינה הרגולטורית. הוא מקור ידע חיוני לכל העוסקים במנהל, ברגולציה ובמשפט ציבורי.

Keywords: רגולציה, אנרגיה, מתווה הגז, משפט מנהלי, משפט ציבורי, חוזה רגולטורי, רגולציה הסכמית, כלי אכיפה, שקיפות

Suggested Citation

Yadin, Sharon, רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי
New Regulation: A Revolution in Public Law (June 2, 2019). ספר בהוצאת נבו, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3397821

Sharon Yadin (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

HOME PAGE: http://www.sharonyadin.com/e

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
86
Abstract Views
406
rank
353,444
PlumX Metrics