הסיפור של אתא נ' שוורץ: סיפור(י) הליברליזם הישראלי
The Story of Ata v. Schwartz: Stories of Israeli Liberalism

Maasei Mishpat, vol. 10, 279-302 (2019)

24 Pages Posted: 7 Jun 2019 Last revised: 28 Apr 2021

See all articles by David Schorr

David Schorr

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: June 4, 2019

Abstract

תקציר בעברית: פסק-הדין של בית-המשפט העליון בפרשת אתא נ' שוורץ מוכר היום בעיקר בתור התייחסות של הפסיקה הישראלית בסעדים האפשריים למקרי מטרד שהוצעו במאמרם המכונן של קלברזי ומלמד על כללי קניין, כללי אחריות, ואי-עבירות. אך חשיבותו ההיסטורית של פסק-הדין חורגת מגבולות הסוגיה הצרה הזאת: הנתבעת בפרשה היתה חברה אגדית במשק הישראלי, סמל לקולקטיביזם ציוני, והתביעה נגדה נתפסה בזמנה כסוג של התרסה אנוכית נגד ערכים אלה. יתרה מזו, הכרעתו של בית-המשפט העליון, שהעלתה את זכויות הפרט על נס וביקרה את הניתוח הכלכלי של המשפט, הסוותה יסוד חשוב בפסק-הדין – ייבוא של הניתוח הכלכלי למשפט הישראלי, בדיון שלא היה לו אח ורע בעולם בשנת 1976. היבטים אלה הופכים את אתא נ' שוורץ לפרשה חשובה לא רק בדיני הנזיקין הישראליים אלא בתולדות הליברליזם הישראלי בכלל והליברליזם המשפטי בפרט, על זרמיהם השונים.

English Abstract: The ruling of the Israeli Supreme Court in Ata v. Schwartz is best known today as a exposition by an Israeli court of possible remedies in cases of nuisance, suggested by Calabresi and Melamed's seminal article on property rules, liability rules, and inalienability. Yet the case's historical importance extends beyond the boundaries of this narrow issue: The defendant was a legendary company, a symbol of Zionist collectivism, and the lawsuit attacking it was viewed as a sort of selfish provocation against these values. Moreover, the Court's decision, celebrating individual rights and criticizing the economic analysis of law, hid an important element of the decision – the import of economic analysis into Israeli law, in a discussion that had no parallel in the contemporary world. These aspects make Ata v. Schwartz an important episode not only in Israeli tort law, but in the chronicles of the various strands of Israeli liberalism in general, and legal liberalism in particular.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: nuisance, Israel, legal history, Shamgar

JEL Classification: N50,p26, k13, k32

Suggested Citation

Schorr, David, הסיפור של אתא נ' שוורץ: סיפור(י) הליברליזם הישראלי
The Story of Ata v. Schwartz: Stories of Israeli Liberalism (June 4, 2019). Maasei Mishpat, vol. 10, 279-302 (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3398798

David Schorr (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
521
PlumX Metrics