הקפיצה הגדולה — על גובה הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה
The Great Leap

37 Tel Avivi University Law Review, 437-497 (2015)

61 Pages Posted: 14 Jun 2019

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Yoni Livni

Independent

Date Written: June 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: לאחר שנים שבהן היה גובה הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה מצומצם בהיקפו, הגדיל בית־המשפט העליון, בפסק־דין שניתן בשנת 2011 ,את גובה הפיצוי בראש־נזק זה במאות אחוזים. המחברים בוחנים כמה הסברים אפשריים לקפיצה גדולה זו בגובה הפיצוי — הן מהעולם הנזיקי, הן מענפי משפט חיצוניים לו — ומסיקים כי אין באלה כדי לספק תשובה.

תחת זאת הם גורסים כי ההסבר לגידול בפיצוי מצוי בצורך הטבעי של בית־המשפט בגמישות ובמרחב גדול יותר של שיקול־דעת, בפרט בתחום הנזיקי, במיוחד לאחר אובדן כלי משמעותי שאִ פשר לו גמישות כזו, בעקבות פסק־דין שניתן כחצי שנה קודם לכן.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M. and Livni, Yoni, הקפיצה הגדולה — על גובה הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה
The Great Leap (June 6, 2019). 37 Tel Avivi University Law Review, 437-497 (2015), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3399951

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Yoni Livni

Independent ( email )

No Address Available
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
185
PlumX Metrics