דא עקא דעקה – גלגוליה של פגיעה באוטונומיה
Daaka's Ache and the Evolution of 'Harm to the Plaintiff's Autonomy'

42 Hebrew University Law Review, 5-85 (2012)

81 Pages Posted: 14 Jun 2019

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Date Written: June 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: תקציר בעברית: המאמר פותח בהגדרה כללית של המושג אוטונומיה ומסביר מה ייחשב פגיעה בה. לאחר מכן המאמר מבחין בין הזכות לאוטונומיה לבין הזכות החוקתית לכבוד תוך בידול כל אחת מהן והתמקדות באינטרסים המוגנים השונים. המאמר מציע תזה שלפיה השימוש הרווח בראש הנזק של פגיעה באוטונומיה הוא מוגזם הן מבחינת המקרים שבהם נפסק פיצוי והן מבחינת גובהו של הפיצוי. הוא בוחן כמה מקרים פרדיגמטיים שבהם אפשר לטעון לפגיעה באוטונומיה ומבהיר מדוע מתן פיצוי בחלקם הוא מוצדק ובאחרים לא. אגב השימוש בדוגמאות אלו מומחש השוני שבין הפגיעה באוטונומיה לפגיעה בזכות החוקתית לכבוד.

בנוסף מציע המאמר דרכים להגבלתו של ראש הנזק במסגרת המשפט המסורתי תוך הצגת שיקולי מדיניות לקביעתה של חובת זהירות בגין ראש הנזק ודיון בשאלות של הפרת החובה, קשר סיבתי, ריחוק הנזק ועוד. אגב כך מנסה המאמר גם לנתק את הקשר בין חומרת המעשה הנזיקי לבין חומרת הפגיעה באוטונומיה, אשר צריכה להיבחן, ככל נזק, מבעד למשקפי הנפגע

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M., דא עקא דעקה – גלגוליה של פגיעה באוטונומיה
Daaka's Ache and the Evolution of 'Harm to the Plaintiff's Autonomy' (June 6, 2019). 42 Hebrew University Law Review, 5-85 (2012), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3399957

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
86
PlumX Metrics