רשלנות בין כותלי בית המשפט: לשאלת אחריותם המקצועית של עורכי דין במסגרת הדיון המשפטי
Lawyers’ Negligence in Courts

Tel Aviv University Law Review, 5-77 (2002)

74 Pages Posted: 14 Jun 2019

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Date Written: June 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: המאמר עוסק באחריותם המקצועית של עורכי־דין בין כותלי בית־המשפט ובוחן את המאפיינים המיוחדים של הזירה המשפטית וכיצד הם משפיעים על הסיכוי להטלת אחריות על עורך־הדין המייצג. בפסיקה הישראלית ניכרת מגמה של מיעוט תביעות ופסיקה נגד עורכי־דין בגין רשלנות בייצוג. מחבר המאמר מנסה לתת הסבר לתופעה זו וכן לבחון את הצדקותיה. הבחינה נעשית תוך השוואה לדין האנגלי, שעבר לא מכבר שינוי רדיקלי בעניין זה. החסינות שהיתה לבריסטרים באנגליה זה שנים בוטלה, וכיום ניתן להגיש נגדם תביעה בגין אחריות מקצועית. הטענה המועלית במאמר היא שהגישה המשפטית הרווחת בארץ, שלפיה עורכי־הדין הטוענים בבית־המשפט אינם חסינים מבחינה פורמלית אך ממעטים לחוב באחריות מקצועית, הינה, מוצדקת. עם זאת, במקרים מסוימים היה ראוי שבית־המשפט ינקוט בגישה שונה מזו הנהוגה כיום, ייחלץ לטובת לקוח הנתון ב קשיים אינהרנטיים בביסוסה של עילת־התביעה ויחייב את עורכי־הדין. המחבר מציג מקרים אחדים כאלה ומציע דרכים לשיפור מצבו של הלקוח באותם מקרים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M., רשלנות בין כותלי בית המשפט: לשאלת אחריותם המקצועית של עורכי דין במסגרת הדיון המשפטי
Lawyers’ Negligence in Courts (June 6, 2019). Tel Aviv University Law Review, 5-77 (2002) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3399995

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
18
Abstract Views
184
PlumX Metrics