אפקטיביות החובה להציל - ניתוח פסיכולוגי
The Duty to Rescue: A Social-Psychological Analysis

24 Tel Aviv University Law Review, 605-661 (2001)

58 Pages Posted: 14 Jun 2019

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Date Written: June 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: המאמר דן בסוגיות פסיכולוגיות הקשורות בחובת ההצלה שנקבעה בחוק לא .תעמוך על דם רעך

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M., אפקטיביות החובה להציל - ניתוח פסיכולוגי
The Duty to Rescue: A Social-Psychological Analysis (June 6, 2019). 24 Tel Aviv University Law Review, 605-661 (2001) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3399997

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
99
PlumX Metrics