בעלות בזכות היוצרים
Copyright Ownership

Authoring Rights: Reading the Israeli Copyright Act, , 273-326 (Michael Birnhack & Guy Pessach, eds., 2009)

56 Pages Posted: 14 Jun 2019

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Date Written: June 6, 2019

Abstract

תקציר בעברית: הפרק עוסק בסוגיות שונות בנושא הבעלות בזכות היוצרים, תוך יישומן על חוק זכות יוצרים 2007.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M., בעלות בזכות היוצרים
Copyright Ownership (June 6, 2019). Authoring Rights: Reading the Israeli Copyright Act, , 273-326 (Michael Birnhack & Guy Pessach, eds., 2009) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3399999

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
84
PlumX Metrics