Türkiye’ye Filipinli Dadı Göçü: Aracı Firmaların Rolünü Anlamak (Filipina Nanny Migration to Turkey: Understanding the Role of Intermediary Agencies)

Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 16 (2), 289- 301

13 Pages Posted: 17 Jun 2019

Date Written: October 31, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ulusaşırı göçmenler içinde Filipinli dadılar artmaktadır. Bu toplumsal cinsiyetli göç paterni içinde Filipinli dadılar, Türkiye’ye 1990’lardan itibaren bağımsız olarak gelmeye başlamış, ancak 2000’lerin sonlarından itibaren aracı firmalara yönelmişlerdir. Bu çalışma, Filipinli dadıların buraya gelişlerinde aracı firmaların rollerine ve dadıların aracı firmalar yoluyla nasıl temsil edildiklerine odaklanmaktadır. Böylece işgücü piyasasının yeni yapısının ve bu yapı içinde Filipinli dadıların durumunun anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Filipinli dadıların Türkiye’de iş bulmalarına aracılık eden firmaların sahipleriyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu konuda hizmet veren internet siteleri incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak, Filipinli dadı talebinin sadece İstanbul’da değil, Türkiye geneline genişlediği, bu durum nedeniyle kısa sürede çok sayıda aracı firmanın ortaya çıktığı, bunda Filipinli dadı çalıştırmanın aileler açısından bir hizmet ihtiyacı olduğu kadar bir itibar unsuru haline gelmesinin etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca firmalar Filipinli dadıların kamusal görünümlerini, piyasanın talebine göre şekillendirmektedirler. Bu durum çoğunlukla toplumsal cinsiyet rollerinin piyasa eliyle pekiştirilmesine ve kadınların kamusal benlik inşalarına doğrudan müdahale anlamına gelmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de firmaların ulusaşırı ağlarının genişlemesi ve piyasada hem kadın işveren sayısının hem de göçmen kadın istihdamının artması da söz konusudur.

English Abstract: Among transnational migrants, the number of Filipino nannies are increasing in. In this gendered migration pattern, the Filipino nannies have started to come to Turkey independently in the 1990s, however they tended towards using intermediary agencies after the late 2000s. This study focuses on the role of these intermediary agencies in bringing Filipino nannies to Turkey and how the Filipino nannies are represented by these agencies. Thus, I aim to comprehend the new structure of labor market and the situation of Filipino nannies in this market. In this regard, in-depth interviews have been conducted with the owners of the companies which aid Filipino nannies to find jobs in Turkey and the internet websites that offer similar services have been examined. Based upon the gathered evidence, it is revealed that the demand for Filipino nannies is not only existent in Istanbul but it has also spread to other parts of Turkey; that this phenomenon resulted in an increase in the number of intermediary agencies in a short period of time and that the reason behind it is that hiring a Filipino nanny has become a status symbol for the families as well as a service requirement. The companies also shape the social outlook of Filipino nannies according to market demand. This generally means reinforcement of the social gender roles by the market itself and a direct intervention to women’s construction of social self. Additionally, there is an expansion of the transnational networks of companies in Turkey and an increase in the number of women employers as well as the employment of women migrants.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Ulusaşırı Bakım Göçü, Filipinli Dadı, İstanbul, Göçmen Temsili, Aracı Firma, Transnational Care Migration, Filipina Nanny, İstanbul, Representation of Migrants, Intermediary Agency

Suggested Citation

Deniz, Ayla, Türkiye’ye Filipinli Dadı Göçü: Aracı Firmaların Rolünü Anlamak (Filipina Nanny Migration to Turkey: Understanding the Role of Intermediary Agencies) (October 31, 2018). Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 16 (2), 289- 301 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3400378 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3400378

Ayla Deniz (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
1
Abstract Views
109
PlumX Metrics