Ένα Μεθοδολογικό Σχεδιάγραμμα για την Έρευνα της Κοινωνικής Πολιτικής και του Κοινωνικού Κράτους της Κρίσης (A Methodological Frame for the Research of Social Policy and Welfare State in the Time of Crisis)

Sakellaropoulos Theodoros, Nicos Kotarides, Charalambos Economou, Marianthe Kotea, Miltiades Kipas, Emmanuel Chumerianos (eds.),Essays in Honour of Efstathios N. Tsotsoros, Dionicos Publishers, Athens 2019

13 Pages Posted: 24 Jun 2019

Date Written: May 10, 2019

Abstract

Greek Abstract: Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο να δώσει στους νέους ερευνητές ένα μεθοδολογικό περίγραμμα ανάλυσης και έρευνας που αφορά τη σύγχρονη κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος κατά τον 21ο αιώνα. Τονίζει το πρωταρχικό ρόλο της κοινωνίας, των κοινωνικών αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων ως αφετηρία τη ςανάλυσης ,εξηγεί τα διαφορετικά επίπεδα του ρόλου της οικονομίας και τελικά προτείνει την κατανόηση της κοινωνικής πολιτικής ως διαδικασία από-εμπορευματοποιησης.

English Abstract: The essay aims to give the young scholars a methodological and theoretical frame for analyzing contemporary social policy and welfare state issues. It underlines the principal role of the society in terms of the societal needs and problems as the starting point of the analysis, explains the different levels of the economy involvement and finally argues for understanding social policy as a de-commodification process.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: social policy, welfare state, methodology, crisis

JEL Classification: I3

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Ένα Μεθοδολογικό Σχεδιάγραμμα για την Έρευνα της Κοινωνικής Πολιτικής και του Κοινωνικού Κράτους της Κρίσης (A Methodological Frame for the Research of Social Policy and Welfare State in the Time of Crisis) (May 10, 2019). Sakellaropoulos Theodoros, Nicos Kotarides, Charalambos Economou, Marianthe Kotea, Miltiades Kipas, Emmanuel Chumerianos (eds.),Essays in Honour of Efstathios N. Tsotsoros, Dionicos Publishers, Athens 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3401546

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
51
Abstract Views
204
rank
454,871
PlumX Metrics