Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme (A Study on the Day of the Week Anomalies at Borsa Istanbul)

Aliyev, F , Gamarli, N . (2018). Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (3), 625-632. DOI: 10.29106/fesa.392479

8 Pages Posted: 1 Jul 2019

See all articles by Dr. Fuzuli Aliyev

Dr. Fuzuli Aliyev

Baku Engineering University

Nigar Gamarli

Istanbul University - School of Business

Date Written: October 17, 2018

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BIST) hafta içi günleri anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Bu amaçla 2015 yılı itibariyle 52 haftalık BIST 100 endeksi elde edilmiştir. Bu anomali üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, genelde Pazartesi günü ve Ocak ayı etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada hafta içi günlerinin ortalamasının her bir günün ayrı ayrılıkla diğer hafta içi günlerinin ortalamasından farklı olup olmadığı test edilmiştir. Burada öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmış, sonra ise ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ampirik bölümünde Eviews programı kullanılmış, t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 2015 yılına dair veri setimizde anomali görülmemiştir.

English Abstract: This paper investigates the presence of day-of-the-week anomalies on the daily returns at Istanbul Stock Exchange (ISE). Daily returns on BIST 100 index have been obtained for the year 2015. Although several writers have examined this anomaly so far, in general Monday and January effects have been investigated. In this paper the average of the each weekday different from the average of other weekdays has been tested. Initially, previous studies related to this anomaly have been summarized and after that an empirical study has been performed. In the empirical part of the paper Eviews program was used and t-test was performed. According to the results, in our data set for the year 2015 the day-of-the week anomalies haven't been observed.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Anomali, Endeks, Haftanın Günleri Etkisi, BİST100

JEL Classification: G11, G12, G14

Suggested Citation

Aliyev, Fuzuli and Gamarli, Nigar, Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme (A Study on the Day of the Week Anomalies at Borsa Istanbul) (October 17, 2018). Aliyev, F , Gamarli, N . (2018). Borsa İstanbul’da Haftaiçi Anomalisi üzerine bir İnceleme. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (3), 625-632. DOI: 10.29106/fesa.392479, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3403149

Fuzuli Aliyev (Contact Author)

Baku Engineering University ( email )

120 Hasan Aliyev str.
Khirdalan
Baku, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994504651228 (Phone)

HOME PAGE: http://beu.edu.az/~faliyev

Nigar Gamarli

Istanbul University - School of Business ( email )

Istanbul Business School
Avcilar Campus
Istanbul, 34322
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
183
PlumX Metrics