Effektiv Bazar Hipotezinin Tarixi və Təkamülü Prosesi (History and Evolution of Efficient Market Hypothesis)

Əliyev, F. (2018). Effektiv Bazar Hipotezinin Tarixi və Təkamülü Prosesi. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu "Elmi əsərlər” toplusu 6, 224

7 Pages Posted: 20 Jun 2019

See all articles by Dr. Fuzuli Aliyev

Dr. Fuzuli Aliyev

Qafqaz University; Baku Engineering University

Date Written: May 31, 2018

Abstract

Azerbaijani Abstract: Məqalədə kapital bazarlarının səmərəli fəaliyyətini təmin Effektiv Bazar Hipotezi haqqında əvvəlcə qısa məlumat verilmiş, daha sonra hipotezin inkişafına töhvə verən elmi tədqiqatların xronikası verilmişdir. Burada, bu hipotezin rüşeymi sayılan təsadüfi yürüş nəzəriyyəsindən başlayaraq hipotezin tam bir elmi konsepsiya kimi formalaşmasına qədər olan tədqiqatlar, hipotezi dəstəkləyən və tənqid elən ən vacib tədqiqat və məqalələr qeyd edilmişdir.

English Abstract: In this paper we firstly give brief information about Efficient Market Hypothesis, then chronologically order researches that contributed development of the hypothesis. Here we noted important studies that support and criticize the market efficincy, starting from seed of the hypothesis – random walk up to hypotheis as a completed financial concept.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: maliyyə aktivləri, təsadüfi yürüş, effektiv bazar, səhm gəliri, maliyyə bazarları

JEL Classification: G14

Suggested Citation

Aliyev, Fuzuli and Aliyev, Fuzuli, Effektiv Bazar Hipotezinin Tarixi və Təkamülü Prosesi (History and Evolution of Efficient Market Hypothesis) (May 31, 2018). Əliyev, F. (2018). Effektiv Bazar Hipotezinin Tarixi və Təkamülü Prosesi. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu "Elmi əsərlər” toplusu 6, 224, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3403165

Fuzuli Aliyev (Contact Author)

Baku Engineering University ( email )

120 Hasan Aliyev str.
Khirdalan
Baku, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994504651228 (Phone)

HOME PAGE: http://beu.edu.az/~faliyev

Qafqaz University ( email )

120 Hasan Aliyev str.
Khirdalan
Baku, Baku AZ0101
Azerbaijan
+994504651228 (Phone)

HOME PAGE: http://beu.edu.az/~faliyev

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
234
PlumX Metrics