Για μία νέα σοσιαλδημοκρατία της «δημοκρατικής πόλωσης» στην περίπτωση της Ελλάδας (For a New Social Democracy of “Democratic Polarization” in the Case of Greece)

5 Pages Posted: 3 Jul 2019

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 19, 2019

Abstract

Greek Abstract: Σε καιρούς κρίσης επικράτησε στην Ελλάδα από την μια το στρατόπεδο των «λαϊκιστών και εκδικητών» και από την άλλη των « σκληρών διαχειριστών». Η πολιτική ουσία και των δύο είναι σαφέστατη και μετουσιώνεται σε εξοντωτικές αλλά ξεκάθαρες πολιτικές αφαιρέσεις. Ανατροπή της υπάρχουσας τάξης από την μία περικοπές, λιτότητα και εξαθλίωση από την άλλη. Στο ενδιάμεσο δεν έχει διατυπωθεί καμία συγκεκριμένη και ξεκάθαρη θεώρηση «κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης» και «εξισορρόπησης των κοινωνικών συμφερόντων» όπως αρμόζει σε μια σοσιαλδημοκρατική η κεντροαριστερή παράταξη. Υπό αυτές τις συνθήκες η αναζήτηση συναινέσεων που θα μπορούσε να εξομαλύνει τις πολιτικοκοινωνικές διαιρετικές γραμμές αποτελεί δύσκολη αν όχι ανέφικτη υπόθεση.

English Abstract: In times of crisis prevailed in Greece, from one the camp of "populist and Avengers" and on the other of the "hard managers". The political substance of both is very clear and translates into predatory but clear political abstractions. Subversion of the existing order from one, cuts, austerity and misery on the other. In the meantime, there has been no concrete and unambiguous vision of ' social peace and justice 'and ' balancing social interests,' as befits a social democratic centre-left faction. Under these circumstances, the search for consents that could normalise the political and social divisive lines is a difficult, if not impossible, case.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Για μία νέα σοσιαλδημοκρατία της «δημοκρατικής πόλωσης» στην περίπτωση της Ελλάδας (For a New Social Democracy of “Democratic Polarization” in the Case of Greece) (June 19, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3406686 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3406686

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
138
PlumX Metrics