Bankalarda İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Eşgüdümü: Şube Denetim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme (Coordination of Internal Control and Internal Audit Activities in Banks: An Examination Upon Branch Audit Activities)

TİDE Academia Research, 2019

21 Pages Posted: 1 Jul 2019

See all articles by Mustafa Tevfik Kartal

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance

Date Written: June 29, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Bankalarda güvence sağlayan iç ve dış taraflarca gerçekleştirilen birçok denetim çalışması bulunmaktadır. Bu denetim çalışmalarının birçoğu genel müdürlük bölümlerine, bankacılık süreçlerine ve bilgi sistemlerine odaklanmaktadır. Ek olarak, bankacılıkta denetim açısından önemli bir alanı ise şubelerdir. Türkiye’de 2018 yılsonu itibarıyla 11.565 banka şubesi bulunmaktadır. Banka şubelerinde bir günde milyarlarca işlem gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, bankacılıkta şube denetimi özel önem verilmesi gereken bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Banka şubelerinin etkin denetimi için güvence sağlayan tüm iç tarafların çalışmalarının birbirleri ile uyumlu olması, kaynakların ve denetim faaliyetlerinin eşgüdüm içinde ve uyum yaklaşımıyla yürütülmesi gerekmektedir. Böylece, her gün sayısız işlemin gerçekleştirildiği banka şubelerinde risk seviyesi minimize edilebilecektir. Bu çalışmada bankacılıkta şube denetimine ilişkin denetim çerçevesinin ortaya konulması amaçlanmak birlikte şube denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanmış ve şube denetimi üzerine bir örneğe yer verilmiştir.

English Abstract: There are a variety of audit works executed by internal and external assurance providers in banks. Most of these audit works focuses on head office departments, banking process and information system. In addition, one of the most important areas in banking is branch audit. There are 11,565 bank branches in Turkey as of 2018 year end. Billions transactions are made on each day in bank branches. For this reason, branch audit in banking is one area that should be given special attention. All audit works provided by internal assurance providers should be compliant with each other, resources and audit activities should be executed with coordination and harmonious approach in order to efficient audit of bank branches. Hence, risk level at bank branches, at where countless transactions are practiced each day, could be minimized. This paper is prepared to exhibit audit framework regarding branch audit in banking. In addition, critical points that should be taken into consideration in branch audits are addressed and one example regarding branch audit is exemplified.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Internal Control, Internal Audit, Branch Audit, Coordination, Banking

JEL Classification: G21, K20, M42

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik and Çoban Çelikdemir, Neşe, Bankalarda İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Eşgüdümü: Şube Denetim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme (Coordination of Internal Control and Internal Audit Activities in Banks: An Examination Upon Branch Audit Activities) (June 29, 2019). TİDE Academia Research, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3412087

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Neşe Çoban Çelikdemir

Marmara University - School of Banking and Insurance ( email )

Goztepe Campus
Istanbul, 34722
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
63
Abstract Views
271
rank
442,536
PlumX Metrics