Katılım Bankacılığında Mevduat Sigortacılığı: Türkiye’de Faizsiz Katılım Fonu Sigortacılığı Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme ve Model Önerisi (Deposit Insurance in Participation Banking: A Comprehensive Examination upon Interest-Free Participation Fund Insurance in Turkey and Model Proposal)

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 2019 5(1) 1-38

38 Pages Posted: 8 Jul 2019

See all articles by Abdurrahman Çeti̇n

Abdurrahman Çeti̇n

Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK)

Mustafa Tevfik Kartal

Borsa Istanbul

Date Written: July 1, 2019

Abstract

Turkish Abstract: Mevduat sigortacılığı, bankacılıkta tasarrufların korunması açısından önemli hususlardan birisidir. Halen mevcut düzenlemelere göre, 100.000 TL olan tasarruf mevduatı sigortası ile gerçek kişi mevduat sahiplerinin korunması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, uygulanan mevduat sigortacılığı yapısı faizsiz bankacılık ilkelerine göre şekillendirilmiş değildir. Katılım bankacılığının büyümesi için atılacak adımlar katılım bankacılığı ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde ele alınmalı ve baştan sona kadar faizsiz bankacılık ilkelerine göre şekillendirilmelidir. Dolayısıyla, Türkiye’de mevduat sigortacılığı uygulamasının katılım bankacılığı açısından incelenmesi amacı ile bu çalışma hazırlanmıştır. Konu faizsiz bankacılık ilkeleri, merkez bankacılığı ve mevduat sigortacılığı açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda, katılım ve mevduat bankalarının prim havuzlarının ayrılması ve katılım bankalarının ödedikleri sigorta primlerinin faizsiz finansal araçlarda değerlendirilmesi önerilmiştir. Ayrıca çalışmada katılım fonu sigortacılığı (faizsiz mevduat sigortacılığı) ile ilgili önemli hususlara yer verilmiştir. Çalışmada önerilen modelin uygulanması ile birlikte, katılım bankacılığında mevduat sigortacılığı uygulamaları faizsiz bankacılık ilkeleri ile uyumlu hale getirilmiş olacaktır.

English Abstract: Deposit insurance is one of the most important issues for protection of savings in banking. According to current regulations only 100.000 TL is protected for real deposit holders. However, deposit insurance mechanism in practice is not structured according to interest-free banking principles. Actions should be deal with the framework of participation banking ecosystem approach in order for growth of participation banking and activities from beginning to end should be formed according to interest-free banking principles. Therefore, this study is prepared with the aim of examining deposit insurance practices in terms of participation banking in Turkey. The subject is examined from the perspectives of interest-free banking principles, central banking and deposit insurance. As a result of the study, separation of premium pools of deposit banks and participation banks and investing insurance premiums paid by participation banks in sharia compliance financial instruments are recommended. Also, important issues regarding participation fund (interest-free deposit) insurance are shared in the study. With the implementation of model proposed in the study, deposit insurance practices in participation banking will be compliant with interest-free banking principles.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Interest-Free Banking, Participation Banking, Participation Fund Insurance, Turkey

JEL Classification: E44, E51, G21, G28, K23

Suggested Citation

Çeti̇n, Abdurrahman and Kartal, Mustafa Tevfik, Katılım Bankacılığında Mevduat Sigortacılığı: Türkiye’de Faizsiz Katılım Fonu Sigortacılığı Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme ve Model Önerisi (Deposit Insurance in Participation Banking: A Comprehensive Examination upon Interest-Free Participation Fund Insurance in Turkey and Model Proposal) (July 1, 2019). İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 2019 5(1) 1-38, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3413090

Abdurrahman Çeti̇n

Government of the Republic of Turkey - Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) ( email )

Ataturk Bulvari
No:191
Ankara, Ankara 06680
Turkey

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
195
PlumX Metrics