ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER (The Factors Effecting on Establishment of Şanlıurfa City)

Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 4 (1), 105-127, 2006

23 Pages Posted: 13 Jul 2019

Date Written: April 30, 2006

Abstract

Turkish Abstract: Şanlıurfa, yerleşme tarihi bakımından Türkiye’nin en eskilerindendir. Arkeolojik araştırmalar sonunda, şehrin ilk kuruluş tarihinin Neolitik Dönem’e kadar dayandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, şehir 11000 yıllık bir tarihe sahiptir. Söz konusu Neolitik yerleşme, Yeni mahalle sınırları içinde yer almasından dolayı, Neolitik Yenimahalle Yerleşmesi olarak adlandırılmıştır. Yapılan araştırmalar, Şanlıurfa Şehri’nin ilk kuruluş yerinin, balıklı göllerin kuzeyinde yer alan Tılfındır Tepesi olduğunu ortaya koymuştur. Şehrin kuruluş yeri seçiminde fiziki etmenlerin büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Bu etmenler, su durumu, güvenlik, verimli tarım alanlarının varlığı, barınak ve alet yapımı için elverişli malzemenin varlığı, avlayıcılık ve toplayıcılığa elverişli flora ve faunanın varlığı, Paleolitik kültürlerin varlığı ve bunlar üzerindeki dolaylı etkileri olan iklimdir. Şehrin ilk kurulduğu bu alan incelendiğinde, yukarıda sayılan etmenler açısından hayli elverişli şartlar taşıdığı görülmektedir.

English Abstract: In terms of its settlement history, Şanlıurfa is one of the oldest cities in Turkey. Archaeological investigations have proved that the city’s settlement history goes back to Neolotic period. Therefore the history if the city goes back to 11000 years before present. The city used to be called Yenimahalle settlement as the city was initially founded in the vicinity of Yenimahalle. Investigations have so far proved that initial location for the foundation was the Tılfındır Hill which is in the north Balıklı Lake. It is believed that the physical geographical factors played important roles in the selection of this particular location. These factors are mainly; water, security, existence of fertile agricultural lands, natural shelter, existence of suitable fauna and flora for hunting and also for other primitive needs, existence of paleolithic population and also the climate which had indirect influence on all these factors. When this initial location is examined in detail it would be easy to determine that these location comprises most of the natural factors mentioned above.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Yerleşme, Şehir Coğrafyası, Şehir, Şanlıurfa, Kuruluş Yeri, Settlement, Urban Geography, City, Şanlıurfa, Site

Suggested Citation

Şahinalp, Mehmet Sait, ŞANLIURFA ŞEHRİ’NİN KURULUŞUNA ETKİ EDEN ETMENLER (The Factors Effecting on Establishment of Şanlıurfa City) (April 30, 2006). Coğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 4 (1), 105-127, 2006, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3418968

Mehmet Sait Şahinalp (Contact Author)

Harran University ( email )

Hamidiye Mh
Şanlıurfa, 63300
Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
96
Abstract Views
424
rank
310,961
PlumX Metrics